29. medobčinski otroški parlament

Včeraj je v sejni sobe Občine Idrija potekal že 29. medobčinski Otroški parlament. Mladi parlamentarci iz osnovnih šol Idrija, Cerkno, Spodnja Idrija in Črni Vrh so se ponovno spoprijeli s temo “Šolstvo in šolski sistem”.

Lani so o temi razpravljali, zbirali ideje in iskali rešitve, letos pa  so se osredotočili na refleksijo in vrednotili realizacijo teh predlogov. Razmišljali so tudi o možnostih za nadgradnjo izvedenih akcij in njihovo izvedbo na nacionalni ravni. Ugotovili so, da je bilo narejeno veliko dobrega in da so sprejete sklepe in akcijske načrte v večji meri tudi izpolnili. 

Tekom razprave so se pogovarjali o štirih podtemah. Začeli so z Odnosi v šoli in medgeneracijskim sodelovanjem, nadaljevali pa z Metodami in načini poučevanja oz. učenja. Nato so prešli na temo Učnih vsebinah in o šoli za življenje, kjer so govorili o uporabi Informacijsko-komunikacijske tehnologije v šolah in zaključili z razpravo na temo o Otrocih v digitalni dobi.

Sprejeli so 4 sklepe, ki se nanašajo na temo in izvolili predstavnike, ki jih bodo zastopali na regijskem in nacionalnem otroškem parlamentu:

SKLEP: V šoli želijo ohranitev oz. nadgraditev medgeneracijskega sodelovanja v okviru dnevov dejavnosti, pomoč starejših učencev in medrazredne pomoči, branja in demonstracij. Poudarjajo tudi pomembnost vpliva vrstnikov na prekrškarje in predlagajo sistem zaupnikov, katerim bi se učenci lahko zaupali v stiski.

SKLEP : Želijo, da je učenje angleščine na nižji ravni zasnovano na zabavnejši način, možnost izbire in povečanje uporabe angleščine pri drugih predmetih. Spodbuditi želijo tudi delo v skupinah, saj se z medsebojnim učenjem več naučijo. Prav tako želijo več praktičnega dela, predvsem pri naravoslovnih predmetih. Predlagajo implementacijo zabavnejših fit odmorv v vse šole.

SKLEP : Poudarjajo pomembnost spoznavanja poklicev, uvedbo podjetniških dnevov, ki bi bili enakovredni informativnim dnevom. Vključili bi tudi vse ostale slovenske kraje in ne bi bili omejeni zgolj na lokalno okolje. Poudarjajo pomembnost šole za življenje, kjer bi se učili uporabnih spretnosti, obvezno znanje prve pomoči.

SKLEP: Predlagajo uvedbo telefonov in tablic v izobraževanje ter uporabo interneta za iskanje (novejših) inforamacij, a opozarjajo tudi na omejeno uporabo  le-teh. Želijo izobraževanje za učitelje in učence na tem področju ter možnost dostopa za vse učence.

SKLEP: Na regijskem otroškem parlamentu bodo občini Idrijo in Cerkno zastopali:

Cerkno: Tajda Razpet, Vita Grudnik

Idrija: Blaž Grošelj, Jure Čibej

Sp. Idrija: Neža Vončina

Črni Vrh: Žan Čuk

Na nacionalnem parlamentu v Ljubljani nas zastopa Vita Grudnik iz OŠ Cerkno, kot novinar se ji pridruži Jure Čibej iz OŠ Idrija.

 

 

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja