Prvomajske počitnice

Počitniški teden se končuje in ker nam je malce ponagajalo vreme nam je na žalost uspelo izpeljati le eno počitniško aktivnost. Vseeno pa smo veseli, da smo se končno lahko spet malce podružili, saj smo vsi že pošteno pogrešali trenutke v otroški družbi. 💛
V sredo smo se tako dobili na spretnostnih delavnicah v Mejci. Naučili smo se uporabe različnih cirkuških rekvizitov in s hojo po slackline-u preizkusili naše ravnotežje. Čas smo si krajšali tudi z igranjem badmintona in gumitvistom, odigrali pa smo tudi čisto pravi turnir v balinčkanju.

RAZPIS ZA LETOVANJE OTROK 2021

Zveza prijateljev mladine Idrija si zaradi izrednih razmer v zvezi z epidemiološko situacijo zaradi virusa SARS-CoV-2 (COVID-19) pridružuje pravico do spremembe razpisa.

Letovanje bo potekalo v dveh terminih:

 • 12.7.-19.7.2021 v Poreču
  • Počitniški dom leži v naselju Špadiči v neposredni bližini morja, od centra Poreča je oddaljen manj kot 2 km. Dom obdaja borov gozdiček s klopmi, mizami in igrali, ki omogoča izvedbo različnih dejavnosti tudi v vročem vremenu.
 • 23.7.-31.7.2021 v Seči pri Portorožu
  • Letovišče se nahaja na gričevnatem polotoku nad marino Lucija. Otroci so nastanjeni v bungalovih z 8 ležišči. Letovišče ima tudi lastno igrišče in skupne prostore. Okolica ponuja obilico aktivnosti za zabavno poletno letovanje.

Prijava na letovanje:

Prijavitelj prijavi svojega otroka na letovanje s prijavnico, ki jo otrok dobi v šoli ali pa jo natisne TUKAJ. Prijava mora biti v celoti izpolnjena z vsemi podatki, ki so v obrazcu zahtevani. Organizator lahko odkloni sprejem prijave oz. sprejem na letovanje, v kolikor na prijavnici niso pravilno in v celoti podani izključno resnični podatki. Prijavnica mora biti obvezno podpisana s strani starša, skrbnika ali zakonitega zastopnika.

Prijave bomo sprejemali samo po priporočeni pošti na naslov Zveza prijateljev mladine Idrija, Mestni trg 11, 5280 Idrija od 4.5.2021 dalje. Nepopolne in predčasno oddane prijave ne bodo upoštevane. Prijave bomo sprejemali po vrstnem redu prijaviteljev, glede na datum in uro oddane prijavnice. V eni pisemski ovojnici so lahko prijave samo za eno družino.

Prijava na letovanje je dokončna, če je za letovanje prosto mesto in je prijavitelj o tem pisno obveščen (po e-pošti ali pisno) in ko organizator in prijavitelj skleneta dogovor. Otrok ali mladostnik se lahko letovanja udeleži le v primeru, ko prijavitelj oz. plačnik skladno z odločbo, ki jo izda organizator, plača dogovorjeni lastni delež sofinanciranja letovanja.

Cena letovanja

Vse cene letovanj so že deloma subvencionirane s pomočjo sredstev, ki jih namenita občini Idrija in Cerkno, ter sredstev, ki jih pridobimo z donacijami. Na voljo sta še dve obliki dodatno subvencioniranih letovanj: socialno subvencionirano letovanje in zdravstveno letovanje.

SEČA POREČ
CENA LETOVANJA 370 € 300€
POLNA CENA ZA PLAČILO (prispevek staršev) 250€ 220€

 

 • Socialno subvencionirano letovanje

Prijavitelj, ki želi koristiti socialno subvencionirano letovanje je dolžan zagotoviti vsa dokazila (Odločba o otroškem dodatku). V kolikor prijavitelj dokazil ne bo zagotovil, mu bo zaračunano letovanje kot ostalim otrokom oz. mladostnikom, ki socialne subvencije ne koristijo.

Dohodkovni razred povprečni mesečni dohodek na osebo (v EUR) Prispevek staršev SEČA Prispevek staršev POREČ
1 do 191,40 0 € 0 €
2 nad 191,41 do 319,01 50 € 45 €
3 nad 319,02 do 382,82 70 € 60 €
4 od 382,83 do 446,62 110 € 95 €
5 od 446,63 do 563,60 140 € 130 €

 

 • Zdravstveno letovanje
Prispevek staršev SEČA Prispevek staršev POREČ
ZDRAVSTVENO LETOVANJE 130 € 100 €

Zdravstveno letovanje je namenjeno vsem otrokom, ki pogosteje obolevajo in je subvencionirano s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Do zdravstvenega letovanja je upravičen otrok, ki je bil pogosteje bolan in ima to zabeleženo v medicinski dokumentaciji ali je bil večkrat hospitaliziran.

Organizator bo osebne podatke (ime priimek, naslov in letnico rojstva) posredoval v obdelavo šolskemu dispanzerju v ZD Idrija. Zdravnica bo preverila ali prijavitelju pripada zdravstveno letovanje ali ne. Prijavitelj bo nato potrdilo z zdravstveno kartico prevzel v ambulanti. Predlog zdravnika je pogoj za koriščenje zdravstveno subvencioniranega letovanja.

Odpovedi prijav:

Odpovedi prijav so možne le z zdravniškim potrdilom, v nasprotnem primeru prijavitelj poravna celoten strošek letovanja (Poreč 300€ in Seča 370€).

Prijavitelj lahko kadarkoli odstopi od dogovora. Odstop od dogovora ima za posledico:

 • V primeru upravičene odjave vsaj 7 dni pred pričetkom letovanja (dogodki ali okoliščine, ki se dokazujejo z ustreznimi potrdili, kot so bolezen otroka, smrt ali huda bolezen v družini, nezmožnost potovanja na kraj odhoda zaradi elementarne nesreče in podobno), zadrži organizator letovanja 10% celotne cene letovanja. Izjema v takih primerih so lahko samo prijavitelji otrok, ki so glede na dohodek na družinskega člana vplačali le obvezni znižan prispevek.
 • V primeru odjave zaradi bolezni otroka v času letovanja, zadrži organizator letovanja vrednost že izkoriščenih storitev.
 • V primeru neupravičene odjave: do 15 dni pred odhodom zadrži organizator letovanja 50 % celotne cene letovanja, do 7 dni pred odhodom zadrži organizator 100% celotne cene letovanja.
 • V primeru neupravičene prekinitve letovanja (na željo staršev ali otroka, ali zaradi hujše kršitve hišnega reda) zadrži organizator letovanja celotno plačilo.

Organizator v vseh primerih iz te točke vrača denar samo z nakazilom na transakcijski račun prijavitelja oz. plačnika po zaključku letovanj.

Več informacij o letovanju in prijavah na letovanje lahko dobite tudi na telefonski številki 041427925 in preko e-naslova zpmidrija@gmail.com.

PRIJAVNICA LETOVANJE 2021

Mednarodni dan mladih prostovoljcev

Mednarodni dan mladih prostovoljcev je vsakoletna kampanja, ki postavi v ospredje milijone mladih, ki vsak dan s prostovoljstvom izboljšujejo svoje skupnosti. Z njimi in zanje se že vse od leta 1988 obeležuje ta pomemben mednarodni dogodek. Tako mednarodni dan mladih prostovoljcev predstavlja enega največjih prostovoljskih dogodkov na svetu ter hkrati edini prostovoljski dogodek, ki je posvečen mladim. Vsako leto potekajo ob mednarodnem dnevu mladih prostovoljcev praznovanja v 100 državah po svetu.

31. medobčinski otroški parlament

V sredo, 24.3.2021, smo izvedli že 31. medobčinski otroški parlament, ki je tokrat potekal na spletu. Razpravo na temo “Moja poklicna prihodnost”, je vodila Ana Hladnik, sodelovalo pa je kar 20 mladih parlamentarcev iz osnovnih šol Cerkno, Spodnja Idrija, Idrija in Črni Vrh.

V uvodnem delu je vse prisotne najprej pozdravila predsednica Zveze prijateljev mladine Idrija, Zdenka Šturm, kasneje sta jih nagovorila še župana občin Idrija in Cerkno, ki sta tudi aktivno sodelovala v prvem delu razprave. V debati z naslovom “Kje pa vas čevelj žuli?” so učenci predstavili konkretne probleme, ki jih opažajo v svojem domačem kraju. Tako so učenci OŠ Cerkno ponovno omenili neugledno in neprimerno avtobusno postajališče pred šolo ter izpostavili, da v Cerknem nimajo primernega igrišča za nogomet, obstoječe pa je v zelo slabem stanju. Tako učenci OŠ Črni Vrh kot učenci OŠ Idrija so se v svojem prispevku dotaknili predvsem prometne varnosti v okolici šole. V Črnem Vrhu si želijo ureditve varne poti v šoli, v Idriji pa predvsem ukrepanje v zvezi z veliko gnečo v času jutranje prometne konice in nevarnim cestnim odsekom pri šoli v Godoviču. Učenci OŠ Spodnja Idrija so ponovno izrazili željo po ureditvi trim steze na Melinah in na župana naslovili idejo o ureditvi razsvetljave za šolsko igrišče, ki je trenutno v večernih urah neuporabno.

Na povedane žulje sta se odzvala oba župana. Župan Gašper Uršič je povedal, da se je pri uresničitvi cilja ureditve avtobusne postaje pred šolo pojavilo več problemov. Širitev postaje na trenutnem mestu ni dovoljena, zato so na občini razmišljali o selitvi postaje na obvoznico, kjer so za ta namen tudi že kupili zemljišča. Postaja pred šolo bo kasneje odstranjena, tista na obvoznici pa bo namenjena tudi za šolske prevoze. Do nove avtobusne postaje bo urejena tudi varna šolska pot. Zavedajo se, da je postaja poškodovana, vendar prenova ni smiselna, saj bo postaja odstranjena. Preveril bo možnost zamenjave sedišč za lesene klopce, ki bi problem vsaj delno rešile. Strinja se tudi z umikom reklamnih panojev. Glede čistoče na avtobusnem postajališču pa je k sodelovanju pri skrbi za urejeno okolico pozval tudi predstavnike šole.  Glede nogometnega igrišča je župan povedal, da so sicer že iskali rešitve za sanacijo luknje, vendar bi na dolgi rok na samem igrišču s tem povzročili več škode in zato sanacije niso izpeljali. V okviru gradnje novega vrtca je planirana selitev igrišča za osnovno šolo. Sama skrb za urejenost igrišča pa ni v domeni občine in je odgovornost vseh uporabnikov.

Župan Tomaž Vencelj je povedal, da je občina že naročila projekt celostne prometne ureditve Črnega Vrha, ki je v planu občine za leto 2023. V sklopu projekta se bo uredilo pločnik skozi celoten kraj, narejeni bodo novi in varnejši dovozi na trg ter širša cesta s pločnikom do šole. Tudi v zvezi s prometno varnostjo v okolici OŠ Idrija, je imel župan vzpodbudne novice, saj je ideja spremembe prometnega režima v okolici Modre dvorane že v teku. Pred pričetkom naslednjega šolskega leta bo odstranjenih nekaj parkirišč, s čimer bodo omogočili polkrožen promet in s tem lažje dostavljanje otrok v šolo. Nekaj parkirišč bo namenjenih samo kratkotrajnemu parkiranju za namen spremljanja mlajših otrok do šole. Z dokončanjem vrtca v Spodnji Idriji bo tudi ukinjena enota vrtca v šoli, kar bo pripomoglo k zmanjšanju jutranje gneče. Glede ureditve trim steze v Spodnji Idriji je župan povedal, da ne ve točno kdo je lastnik tega področja saj pred časom posebna dovoljenja za postavitev fitnesa v naravi niso bila potrebna. Župan se bo o lastništvu pozanimal, predlagal pa je tudi, da šola poda pobudo na KS Spodnja Idrija. Igrišče pred šolo je v upravljanju OŠ Spodnja Idrija zato je predlagal da podajo pobudo na občino in bodo poskusili najti rešitev. Sam pa meni, da je osvetlitev igrišča smiselna in bi občina lahko zagotovila neko osnovno razsvetljavo

V nadaljevanju so se sodelujoči lotili razprave na temo parlamenta. Pogovarjali so se o vplivu epidemije na izbiro poklica, tehnologiji in poklicih prihodnosti, begu možganov oz. zakaj mladi iščejo priložnosti v tujini ter pomenu formalne izobrazbe za doseg želenega poklica.

Sprejeli so 4 sklepe, ki se nanašajo na temo in izvolili predstavnike, ki jih bodo zastopali na regijskem in nacionalnem otroškem parlamentu:

Sklep: Na nekatere odločitve o poklicih epidemija ni vplivala, odvisno je od posameznega poklica. Spremembe se vedno dogajajo, epidemija pa je situacijo še bolj spremenila. Prisilila nas je, da bolj razmišljamo o prihodnosti poklicev, bolje izkoristimo svoj čas in postanemo bolj samostojni.  

Sklep: poklici se spreminjajo, vedno bodo nekateri izumirali in se pojavljali novi, vseeno je pomembno, da počnemo to, kar nas veseli. Pomembni bodo poklici na področju tehnologije in zdravstva, prav tako bodo vedno bolj iskana fizična dela, ki se jih ne da nadomestiti s tehnologijo in osebni svetovalci. Poudarek bo tudi na domači ekološki prehrani.

Sklep: V tujini so lahko boljše plače, pogoji, raznolike službe, a tudi večja konkurenca, kvaliteta življenja je lahko slabša. V Sloveniji si blizu bližnjih, poznaš kulturo in način življenja. Šolanje je brezplačno in lažje dostopno. Beg možganov lahko naredi veliko izgubo državi. Vsak posameznik se mora odločiti katere možnosti mu bolj ustrezajo, saj ima vsaka odločitev dve strani.

Sklep 5: Na 31. regijskem otroškem parlamentu, ki bo potekal preko spleta nas bodo zastopali

Maruša Velikanje iz OŠ Idrija,
Bor Makuc iz OŠ Cerkno
Veronika Vončina in Iskra Eržen iz OŠ Sp. Idrija
Maks Rupnik in Eva Prebil iz OŠ Črni Vrh

Na nacionalnem parlamentu v Ljubljani nas bo zastopal Maks Rupnik iz OŠ Črni Vrh.

Odstop dohodnine 2020

Programi Zveze prijateljev mladine Idrija se deloma financirajo tudi iz odstopa dohodnine. Tudi vi lahko podarite svoj procent!
.
.
Odstop dohodnine je za vas popolnoma brezplačen, saj bi sicer država sredstva vrnila nazaj v proračun. Svoj del dohodnine nam lahko namenite z uporabo aplikacije e-davki ali pa tu na naši spletni strani (desno) poiščete izpolnjen obrazec, kamor vpišete svoje podatke, obrazec natisnete in ga oddate na davčnem uradu.

Spletna predstavitev poklicev

Včeraj, v četrtek 18.2.2021, smo organizirali spletni dogodek za učence zaključnih razredov vseh štirih osnovnih šol na Idrijskem in Cerkljanskem. Pripravili smo spletno predstavitev poklicev, s katero smo želeli učencem vsaj nekoliko olajšati odločitev o nadaljevanju šolanja po zaključku osnovne šole. Pobudo za tak dogodek, so podali prav osnovnošolci sami, na otroškem parlamentu, ki je potekal v marcu 2020.  V srečanju, ki je potekalo preko aplikacije ZOOM, so se poslušalcem predstavili poklici iz najrazličnejših področij. Nekatere šole so za ta dan pripravile kar tehnični dan za vse učence, druge pa so omogočile ogled posameznih predstavitev učencem, ki jih določen poklic zanima.

Osnovnošolci so tekom celega dopoldneva tako izvedeli veliko informacij o poklicih mehatronik, strojni tehnik, orodjar, inženir strojništva, veterinar, samostojni tehnolog, delovni terapevt, socialni delavec v zdravstvu, medicinska sestra, zdravnik, programer, radijska novinarka, grafična oblikovalka ter specialna in rehabilitacijska pedagoginja. Ker je bil odziv na dogodek res velik pa so lahko popoldne poslušali še predstavitve, ki so jih pripravili učitelj, zobotehnik, pomočnica vzgojiteljice in kozmetičarka.

Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo sogovornikom Titu Primožiču, Matevžu Ogrincu, Metki Rupnik, Anji Deželak, Vanessi Gostiša, Roku Ozebku, Urški Kofol, Gregorju Tušarju, Hani Jereb, podjetjema Hidria (Mojca Brus) in Poclain Hydraulics (Matjaž Mužar) ter Psihiatrični bolnišnici Idrija (Mateja Kavčič, Lidija Mrak, Vanja Božič, Andreja Seljak Grudnik), ki so si vzeli čas in sodelovali pri našem dogodku.  Prav vsi so pripravili izjemno zanimive in informativne predstavitve, ter odgovorili na vprašanja, ki so jih postavili poslušalci. Zahvaljujemo se tudi Mladinskemu centru Idrija za vso pomoč pri organizaciji in osnovnim šolam za sodelovanje ter veliko potrpljenja ob usklajevanju terminov in ostalih podrobnosti.

Pust je že pred vrati!

Žal se moramo letos, zaradi znanih razlogov, tradicionalnemu pustnemu rajanju odpovedati 😞 Da pa kljub neugodnim razmeram nobena maškara ne bo prikrajšana za pustne radosti vas vabimo, da se našemljeni v svoje najljubše junake podate na mestne ulice in polepšate pustni dan mimoidočim 😊
.
Mi pa bomo vse do 14.2.2020 na naš e-mail naslov zpmidrija@gmail.com ali prek zasebnih sporočil na FB, sprejemali slike in krajše video posnetke vaših maškar, ki jih bomo nato, združene v skupen video, na pustni torek delili z javnostjo.
.
Naj se pustno veselje prične!
.

Praznični december z Zvezo prijateljev mladine Idrija

Za nami je še zadnji mesec nenavadnega leta 2020 in kljub vsem težavam in preprekam, ki jih je to leto za nas pripravilo, lahko rečemo, da je bil december vseeno lep in prazničen.

Kar velik del meseca smo se kot pridni palčki ukvarjali z novoletnimi darili za otroke, ki smo jih vključili v vseslovensko akcijo Trije zimski botri. Otroci so že novembra oddali pisma s svojimi željami in tako smo s pomočjo ljudi iz cele Slovenije, še pred Božičem obdarili mnogo otrok iz občin Idrija in Cerkno.

Sredi decembra, ko so bili otroci doma že več kot mesec dni, smo si vsi želeli začutiti vsaj nekaj medsebojne povezanosti. Zato smo z vrtcema Idrija in Cerkno, osnovnimi šolami Cerkno, Spodnja Idrija, Idrija in Črni vrh ter Gimnazijo Jurija Vege Idrija, pripravili skupno video voščilo. V posnetku so otroci povedali česa si v novem letu želijo, vsem zaželeli srečno in zdravo leto 2021 ter na lep in prisrčen način podali pomembno sporočilo – tudi v teh časih nismo sami.

Ker pa šolanje na daljavo ne pomeni le pomanjkanja socialnih stikov, ampak za marsikoga tudi veliko stisko zaradi težav z osvajanjem novega znanja, smo se z veseljem odzvali in začeli z nudenjem organizirane učne pomoči. V predprazničnih dneh smo tako že izvedli nekaj ur učne pomoči za otroke iz 2., 5. in 7. razreda osnovne šole, z urami pa bomo nadaljevali tudi v novem letu, vsaj dokler se otroci ne vrnejo v šolske klopi.

Za otroke smo pripravili tudi video ustvarjalno delavnico, v kateri smo skupaj ustvarjali novoletne okraske, ki so nato krasili našo smrekico, ki je bila postavljena pred osnovno šolo Idrija. Smrečico smo postavili v sodelovanju z Zavodom za turizem Idrija in je bila ena izmed dvanajstih smrečic, ki smo jih po mestu postavila različna društva in organizacije.

Seveda pa konec leta ne prinaša le praznikov in počitnic ampak tudi težko pričakovan prihod Dedka Mraza. Z obiski dobrega moža smo morali biti letos še posebej inovativni, saj so mu preventivni ukrepi preprečevali, da bi se z najmlajšimi družil na ustaljen način. Dedek Mraz se je tako z veseljem pridružil video skupnemu voščilu, od hiše do hiše je obiskal otroke na Vojskem in v Ledinah ter pripravil pravi novoletni sprevod za otroke v Idriji in Spodnji Idriji. Na svoji praznično okrašeni kočiji se je popeljal skozi Spodnjo Idrijo, kjer ga je že takoj pričakalo veliko število otrok. Na trgu se je za nekaj trenutkov ustavil in nagovoril otroke, nato pa je pot nadaljeval proti Idriji. Med potjo se je ustavil še pri stanovalcih doma upokojencev na Marofu, jim zaželel zdravja in veselja v prihajajočem letu in se dodatno zahvalil vsem zdravstvenim in ostalim delavcem doma, ki v teh težkih časih skrbijo za stanovalce. Pridna konjička sta ga nato popeljala naprej do Idrije, kjer je prav tako pozdravil stanovalce doma upokojencev, od tam pa se je podal na pravo malo turnejo po mestu. Celotno pot so ga iz pločnikov spremljali otroci s starši, ki so dedka navdušeno pozdravili. Manjkalo ni niti petja otroških pesmi in sploh se ne spomnimo kdaj smo nazadnje videli toliko sreče in nasmejanih obrazov v enem dnevu.

Ker se Dedek Mraz letos ni mogel dolgo zadržati na enem mestu, smo v sodelovanju s TV studiem Idrijskih novic pripravili še oddajo v kateri se je dobri mož pogovoril z voditeljico programa Vesno Marinac. Z našo pomočjo so se v program vključili tudi otroci iz različnih krajev idrijskega in cerkljanskega. Video si lahko pogledate na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=8eS30t-dYhg&t=6s

Ob vseh lepih dogodkih, ki so za nami, v novo leto vstopamo polni optimizma in novega delovnega zagona. Vsem sodelujočim pa se na tem mestu iskreno zahvaljujemo za sodelovanje in pomoč pri pripravi programa.