POČITNIŠKO VARSTVO 2023

❗❗ODPIRAMO PRIJAVE ZA POČITNIŠKO VARSTVO 2023 ❗❗

Varstvo bo potekalo v prostorih Mladinskega centra Idrija od ponedeljka 26. junija do petka 28. julija 2023, med tednom od 7.00 do 16.00 in je namenjeno otrokom od 1. do 5. razreda osnovne šole.

Izpolnjeno prijavnico nam vrnite najkasneje do 15.6.2023, na naslov:

ZPM Idrija, Mestni trg 11,5280 IDRIJA ali pošljite skenirano na mail zpmidrija@gmail.com. Lahko jo oddate tudi v pisarni ZPM Idrija na Mestnem trgu 11 (poleg davčnega urada).

Varstvo se bo izvajalo v primeru zadostnega števila prijav! Prijave sprejemamo po vrstnem redu prispetja, do zapolnitve prostih mest. Prednost imajo otroci od 1. do 4. razreda.

HUMANITARNA AKCIJA VALOVI OTROŠKEGA SMEHA

Pri Zvezi prijateljev mladine Idrija že drugo leto zapored organiziramo humanitarno akcijo, s katero si prizadevamo omogočiti subvencionirano ceno letovanja na morju čim večjemu številu otrok iz idrijskega in cerkljanskega.

Letovanje 2023 – prosta mesta

???? Z veseljem vas obveščamo, da imamo v tem trenutku za letovanja na voljo še nekaj prostih mest. ‼️

Več informacij o naših letovanjih najdete pod zavihkom Letovanja.

RAZPIS ZA LETOVANJE OTROK 2023

Zveza prijateljev mladine Idrija si pridružuje pravico do spremembe razpisa.

Prijavnica letovanje 2023

Letovanje bo potekalo v dveh terminih:

14.7. – 21.7.2023 v Poreču (7 dni)
Počitniški dom leži v naselju Špadiči v neposredni bližini morja, od centra Poreča je oddaljen manj kot 2 km. Dom obdaja borov gozdiček s klopmi, mizami in igrali, ki omogoča izvedbo različnih dejavnosti tudi v vročem vremenu.

21.7. – 28.7.2023 v Seči pri Portorožu (7 dni)
Letovišče se nahaja na gričevnatem polotoku nad marino Lucija. Otroci so nastanjeni v bungalovih z 8 ležišči. Letovišče ima tudi lastno igrišče in skupne prostore. Okolica ponuja obilico aktivnosti za zabavno poletno letovanje.

  1. Prijava na letovanje:

Prijavitelj prijavi svojega otroka na letovanje s prijavnico, ki jo otrok dobi v šoli ali pa jo natisne na spletni strani www.zpm-idrija.si. Prijava mora biti v celoti izpolnjena z vsemi podatki, ki so v obrazcu zahtevani. Organizator lahko odkloni sprejem prijave oz. sprejem na letovanje, v kolikor na prijavnici niso pravilno in v celoti podani izključno resnični podatki. Prijavnica mora biti obvezno podpisana s strani starša, skrbnika ali zakonitega zastopnika.

Prijave bomo sprejemali samo po priporočeni pošti na naslov Zveza prijateljev mladine Idrija, Mestni trg 11, 5280 Idrija od 3.5.2023 daljeNepopolne in predčasno oddane prijave ne bodo upoštevane. Prijave bomo sprejemali po vrstnem redu prijaviteljev, glede na datum in uro oddane prijavnice. V eni pisemski ovojnici so lahko prijave samo za eno družino.

Prijava na letovanje je dokončna, če je za letovanje prosto mesto in je prijavitelj o tem pisno obveščen (po e-pošti ali pisno) in ko organizator in prijavitelj skleneta dogovor. Otrok ali mladostnik se lahko letovanja udeleži le v primeru, ko prijavitelj oz. plačnik skladno z odločbo, ki jo izda organizator, plača dogovorjeni lastni delež sofinanciranja letovanja.

  1. Cena in subvencioniranje letovanj

Vse cene letovanj v organizaciji Zveze prijateljev mladine Idrija so deloma subvencionirane s pomočjo sredstev, ki jih namenita občini Idrija in Cerkno, ter sredstev, ki jih pridobimo z donacijami. Delež subvencije je višji za socialno subvencionirano letovanje in zdravstveno letovanje. 

POREČSEČA
Prispevek staršev za plačilo310 €330 €
  •  Socialno subvencionirano letovanje

Socialno subvencionirano letovanje je namenjeno otrokom iz socialno ogroženih družin. Prijavitelj, ki želi koristiti socialno subvencionirano letovanje je dolžan zagotoviti vsa dokazila (Odločba o otroškem dodatku). V kolikor prijavitelj dokazil ne bo zagotovil, mu bo zaračunano letovanje kot ostalim otrokom oz. mladostnikom, ki socialne subvencije ne koristijo. Delež sofinanciranja je odvisen od materialnega in socialnega stanja družine.

LESTVICA ZA LETO 2023 (veljavna od 1.2.2023)
Dohodkovni razredPovprečni mesečni dohodek na osebo (v evrih)Prispevek staršev POREČPrispevek staršev SEČA
1135,440 €0 €
2od 221,47 do 369,1180 €80 €
3od 369,12 do 442,94100 €100 €
4od 442,95 do 516,76160 €170 €
5od 516,77 do 652,12200 €220 €
6od 652,13 do 787,44230 €250 €
  • Zdravstveno letovanje

Zdravstveno letovanje je namenjeno vsem otrokom, ki pogosteje obolevajo in je subvencionirano s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Do zdravstvenega letovanja je upravičen otrok, ki je bil pogosteje bolan in ima to zabeleženo v medicinski dokumentaciji ali je bil večkrat hospitaliziran.

Organizator bo osebne podatke (ime priimek, naslov in letnico rojstva) posredoval v obdelavo šolskemu dispanzerju v ZD Idrija. Predlog zdravnika je pogoj za koriščenje zdravstveno subvencioniranega letovanja.

POREČSEČA
Prispevek staršev
ZDRAVSTVENO LETOVANJE
120 €140 €
  1. Odpovedi prijav:

Odpovedi prijav so možne le z zdravniškim potrdilom, v nasprotnem primeru prijavitelj poravna celoten strošek letovanja.

Prijavitelj lahko kadarkoli odstopi od dogovora. Odstop od dogovora ima za posledico:

  • V primeru upravičene odjave vsaj 7 dni pred pričetkom letovanja (dogodki ali okoliščine, ki se dokazujejo z ustreznimi potrdili, kot so bolezen otroka, smrt ali huda bolezen v družini, nezmožnost potovanja na kraj odhoda zaradi elementarne nesreče in podobno), zadrži organizator letovanja 10% celotne cene letovanja. Izjema v takih primerih so lahko samo prijavitelji otrok, ki so glede na dohodek na družinskega člana vplačali le obvezni znižan prispevek.
  • V primeru odjave zaradi bolezni otroka v času letovanja, zadrži organizator letovanja vrednost že izkoriščenih storitev.
  • V primeru neupravičene odjave: do 15 dni pred odhodom zadrži organizator letovanja 50 % celotne cene letovanja, do 7 dni pred odhodom zadrži organizator 100% celotne cene letovanja.
  • V primeru neupravičene prekinitve letovanja (na željo staršev ali otroka, ali zaradi hujše kršitve hišnega reda) zadrži organizator letovanja celotno plačilo.

Organizator v vseh primerih iz te točke vrača denar samo z nakazilom na transakcijski račun prijavitelja oz. plačnika po zaključku letovanj.

Več informacij o letovanju in prijavah na letovanje lahko dobite na  telefonski številki 041 427 925 in preko e-naslova zpmidrija@gmail.com.

Medobčinski otroški parlament

V torek, 7. marca je v sejni sobi Občine Cerkno potekal že 33. medobčinski otroški parlament. Mladi parlamentarci iz osnovnih šol Idrija, Sp. Idrija, Črni Vrh in Cerkno so razpravljali na temo Duševno zdravje otrok in mladih. V uvodnem delu zasedanja so v rubriki »Kje pa vas čevelj žuli nagovorili oba župana in predstavili težave, ki jih vidijo v svojem vsakdanu in celo predlagali rešitve, ki jih občini utegneta udejanjiti. Župana sta jim s svojimi odgovori predstavila možnosti za uresničitve predlogov in jih spodbudila, da na občino posredujejo svoje pobude.

Sledilo je delo po skupinah in razprava. Razpravljali so o tem kaj duševno zdravje sploh je, o vplivu okolja na duševno zdravje, o virih moči in o spremembah, ki so potrebne za krepitev njihovega razvoja in prišli do naslednjih sklepov:

➡️ Učencem bi se moralo dati boljšo predstavo o metodah sproščanja in kaj sploh je duševno zdravje. V šolah, bi se moralo organizirati več sprostitvenih dejavnosti, ker se je potrebno znati ustaviti bi to morali aplicirati tudi med poukom s pavzami. Biti bi morali bolj sproščeni ob izražanju svojih čustev in pogovorih o duševnem zdravju.

➡️ Okolje zelo vpliva na duševno zdravje samo (ali živimo na podeželju ali v mestu, ekonomski razred), prav tako tudi prijatelji in družina. V družini se premalo pogovarjamo o tematiki, dobro bi bilo organizirati delavnice. Nasilneži lahko slabo vplivajo na naše duševno zdravje. Internet lahko tudi pozitivno vpliva na naše duševne zdravje, vendar večinoma negativno, problem je ker se zelo radi primerjamo z drugimi.

➡️ Moji viri moči mi pomagajo postati boljša oseba. Na stresne situacije moramo gledati pozitivno, velik dejavnik je, da se počutimo sprejete v družbi. Odraslim se ni vedno najlažje zaupati, saj se sovrstniki lažje vživijo v tvojo kožo. Težko je oceniti mejo kdaj je dovolj pogovor s prijatelji in kdaj rabimo pomoč odrasle osebe, zato je tudi pomembno, da spremljamo počutje in obnašanje prijateljev. Še vedno je potrebno biti samokritičen in se zavedati svojih lastnosti, velikokrat pogovor že veliko reši. Dobra rešitev je tudi TOM telefon in podobne svetovalnice.

➡️ Za spremembe na bolje bi pomagala boljša razporeditev ocenjevanj v šoli, manj pritiska z ocenami, potrebno bi bilo izobraževati učitelje in učence glede teh tematik (že od nižjih razredov), delavnice o medosebnih odnosih in duševnem zdravju, odpravljanje stereotipov, ustvarjanje odprte in strpne družbe (delavnice za širšo skupnost – na občinskem nivoju). Ozaveščanje o pomoči, ki nam je na voljo, da vemo kam se lahko obrnemo. Pomembno je urejeno okolje, več zelenih površin. Posluh staršev ob težavah namesto kazni, zato je zelo pomembno tudi izobraževanje staršev na tem področju.

?Ob zaključku srečanja so izvolili še predstavnike za regijski in nacionalni parlament. Na regijskem parlamentu, ki bo konec marca v Novi Gorici bodo učence iz šol na Idrijskem in Cerkljanskem zastopali: Iskra Eržen in Špela Ajdišek OŠ Sp. Idrija, Mirjam Krevs in Meta Žgavec OŠ Črni Vrh, Zarja Prezelj OŠ Idrija in Jan Hojak OŠ Cerkno. Na nacionalnem otroškem parlamentu, ki bo letos ponovno potekal v Državnem zboru jih bo zastopala predstavnica OŠ Sp. Idrija Iskra Eržen kot delegatka in Špela Ajdišek kot novinarka.

Učence pa čaka še nekaj dela na šoli. Pripravili bodo še akcijski načrt kjer si bodo zadali cilje, ki jih vezane na temo želijo uresničiti. Zadali si bodo naloge, ki jih bodo tekom letošnjega in prihodnje leta tudi uresničevali.

Nekaj njihovih izjav lahko poslušate tudi v prispevku Primorskega vala: http://www.primorskival.si/novica.php?oid=18962

???Iščemo kandidate za vzgojitelje – animatorje na letovanju in v počitniškem varstvu ???

Poleti za otroke – osnovnošolce organiziramo dve letovanji ob morju:

– v Poreču od 14.7. do 21.7.

– v Seči pri Portorožu od 21.7. do 28.7.

V Idriji od 26.6. do 28.7. organiziramo tudi počitniško varstvo, ki je namenjeno otrokom od 1. do 5. razreda osnovne šole.

Poletje z nami in našo ekipo je zabavno, pestro in norčavo. Spoznali boste nove, super ljudi in z njimi preživeli nekaj čudovitih dni. Ob tem pa boste pridobili neprecenljive izkušnje in tudi nekaj zaslužili.

‼️ Vabimo vas, da se čim prej prijavite! Iščemo različne in odgovorne posameznike, ki jih v prvi vrsti veseli delo z otroki.

Pišete nam lahko na mail zpmidrija@gmail.com ali nas pokličete na telefonsko številko 041 427 925 kjer boste dobili vse potrebne informacije.

Pust za male in velike maškare

?

Kot se za pustno soboto spodobi je bilo v Idriji zelo veselo. Na Mestnem trgu smo ob 14. uri za naše maškare pripravili pravo pustno zabavo. Pisane maske so skupaj z nagajivo čarovnico in gusarjem plesale, iskale skriti zaklad in se igrale norčave igre. Otroci so se v Pokriti tržnici lahko tudi preizkusili v peki krofov in se z njimi posladkali, saj smo v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Idrija tudi letos pripravili delavnico peke krofov.

70 let ZPMS

1. marca ZPMS praznuje 70. rojstni dan. Ob tej priložnosti smo zasadili svoj gozd – gozd Zveze prijateljev mladine Slovenije v katerem so drevesa vseh društev in zvez. ?

Gozd bodo tako krasila tudi drevesa naših društev – ZPM Idrija, DPM Črni Vrh, DPM Sp. Idrija in DPM Cerkno.

Veseli in ponosni smo, da smo del zgodbe, ki že toliko let pomaga dvigniti nivo življenja naših otrok, mladostnikov ter njihovih družin.

Zimske počitnice 2023

Za nami je še en zanimiv počitniški teden. V družbi prijateljev so otroci uživali na aktivnostih, ki smo jih pripravili za otroke iz idrijsko-cerkljanskega.

? Prvi počitniški dan je bil namenjen počitniškemu kinu. V filmskem gledališču Idrija smo si ogledali animirani film Kozmoblisk.

? V torek je sledila delavnica Prve pomoči, ki smo jo organizirali v sodelovanju z Rdeči križ Idrija. Prostovoljki Lara in Špela sta otrokom najprej prikazali pravilni položaj nezavestega in oživljanje, nato smo obvezali različne rane in stabilizirali različne zlome. Otroci so se zares izkazali in ni strahu, da ne bi znali pomagati.

? Četrtek smo rezervirali za legorobotiko. Zaradi izjemnega zanimanja smo pripravili dve triurni delavnici. Na delavnicah so se otroci spoznali z osnovami robotike in programiranja s pomočjo lego kock. Srečali so se z zanimivimi načrti, poučnimi nalogami in super idejami. Ustvarili so lego robote ter se na zabaven način naučili veliko novega.

?V petek smo se ponovno vrnili v Filmsko gledališče, vendar si nismo ogledali filma, ampak se preizkusili v igranju konzolne igre Rayman lagends na velikem platnu. Da smo v igri hitro napredovali je bilo potrebno veliko sodelovanja, spretnosti in navijanja, da smo rešili različne zagate in prepreke.

Za vse naše ponujene počitniške aktivnosti je vladalo izjemno zanimanje, zato so bile tudi hitro zasedene. Vendar smo se tudi tokrat potrudili in povečali število mest in s tem zagotovili mesto čim večjemu številu otrok.