Počitniško varstvo 2018

Otroci bodo kmalu zapustili šolske klopi, vi pa se najbrž sprašujete, kako boste med poletnimi počitnicami uredili varstvo za njih. Naj vas razveselimo, vaš otrok bo lahko preživel štiri lepe, zanimive, razigrane in ustvarjalne tedne v počitniškem varstvu Zveze prijateljev mladine Idrija.

Varstvo bo organizirano od 26.6. do 20.7. v prostorih Osnovne šole Idrija za otroke od 1. do 4. razreda osnovne šole. Varstvo bo potekalo dnevno med 7.00 in 16.00 uro.

Cena za tedensko varstvo znaša 50€. V ceno so vključeni stroški varstva otrok, vzgojnega osebja, prehrane (dve malici in kosilo) ter materialni stroški.

Prijavnico natisnite, izpolnite in jo pošljite do 15.6.2018 po e-pošti na naslov zpmidrija@gmail.com ali po navadni pošti na naslov ZPM Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija.

Prijavnica počitniško varstvo 2018

Mednarodni dan družin

MEDNARODNI DAN DRUŽIN (15. maj)

Osrednja tema letošnjega Mednarodnega dneva družin je:

»Družine in vključujoče družbe«

Letošnje obeleževanje Mednarodnega dneva družin je namenjeno ozaveščanju o vlogi družin in družinskih politik pri doseganju bolj vključujočih družb (vključujoča družba zagotavlja enake možnosti za vse, z upoštevanjem raznolikosti, spodbuja k dejavnemu vključevanju ljudi, da lahko vplivajo na svoj družbeni položaj in smisel življenja v skupnosti).

Poudarek je na pomenu zagotavljanja enake pravice vsem družinskim članom, zlasti ženskam. Obravnavana bodo tudi prizadevanja za univerzalno registracijo rojstev in pravno identiteto za vse, še posebej za ranljive družine. Hkrati pa bo izpostavljen pomen socialne zaščite za socialno vključenost in družinsko usmerjenih politik.

Družine igrajo pomembno vlogo pri ustvarjanju in vzdrževanju miroljubnih in vključujočih družb, ki so nepogrešljive za trajnostni razvoj. Otroci, ki rastejo v stabilnih in podpornih (ljubečih) družinah, razvijajo pozitivne kognitivne, čustvene in socialne znake. Stabilno družinsko okolje zagotavlja otrokovo dobro počutje in zgodnjo socializacijo, hkrati pa varno povezanost in pridobivanje vrednot. Izkušnje pozitivne socializacije prispevajo k razvoju občutka samega sebe in pripadnosti v skupnosti in v širši družbi.

Raziskave kažejo, da so otroci, ki so razvili varne vezi v svojih družinah, bolj samozavestni in sočutni odrasli. Večja je verjetnost, da bodo vključeni v delo skupnosti in bodo imeli dobro znanje za reševanje težav. Študije tudi kažejo, da bodo varno vzgojeni otroci bolj verjetno razvili močne odnose in imeli stabilno družinsko življenje.

16. cilj trajnostnega razvoja si prizadeva za spodbujanje miroljubnih in vključujočih družb in pomeni, da posamezniki vplivajo na lastne odločitve, na svoje družine, skupnosti in družbo na splošno. 16. cilj trajnostnega razvoja je povezan tudi s promocijo pravosodja in odgovornih institucij na vseh ravneh, zato je še posebej pomemben za družine in položaj ranljivih družinskih članov.

Ženske v vključujoči družbi

Čeprav morajo vključujoče družbe zagotoviti pravno zaščito in pravice žensk, ne smejo biti povezane le z ženskami kot materami in skrbnicami v njihovih družinah. Vlade držav morajo zagotoviti, da imajo ženske enak dostop do gospodarskih virov, lastništva zemljišč in druge lastnine, pa tudi delo, ki zagotavlja dostojno preživetje zanje in njihove družine. Otroci pa imajo pravico do ustrezne prehrane in zatočišča ter odraščanja v vzdušju ljubezni in harmonije.

Družinske politike

Pristopi k družinskim politikam za vključujoče družbe se po svetu razlikujejo. V nekaterih državah je poudarek na socialni vključenosti različnih vrst družin in/ali posameznikov, kot so migrantske družine, družine etničnih manjšin ali družine z invalidi. V drugih državah pa je poudarek na socialni zaščiti ranljivih družin, da bi olajšali njihovo polno vključenost v družbo.

Letovanje 2018

Obveščamo vas, da sta obe koloniji polno zasedeni!

Otroka lahko še vedno prijavite, vendar ga bomo zapisali v čakalno vrsto. V primeru, da bo kdo od prej prijavljenih otrok odpovedal, vas bomo obvestili.

Letovanje 2018

In končno je napočil čas, da začnemo s prijavami na letovanje 2018. Prijavnice bodo otroci danes, 3. maja dobili v šoli, zato pobrskajte po šolskih torbah.  Prijavnico lahko natisnete tudi sami in sicer s klikom na spodnjo povezavo.

Prijavnica letovanje 2018

Da bi vsem zagotovili enake možnosti za prijavo, bomo prijavnice sprejemali samo po pošti ali osebno v pisarni. Prijava po e – pošti ne bo več mogoča.

Po novem nas najdete v novih prostorih na Mestnem trgu 11 (poleg davčnega urada). Za vse informacije nam lahko pišete na e-mail naslov zpmidrija@gmail.com ali pa nas pokličete na telefon 041 427 925. Tudi letos bomo letovali v Poreču in Seči pri Portorožu.

POREČ 14.7. – 21.7. 2018 Počitniški dom leži v naselju Špadiči v neposredni bližini morja, od centra Poreča je oddaljen manj kot 2 km. Dom obdaja borov gozdiček s klopmi, mizami in igrali, ki omogoča izvedbo različnih dejavnosti tudi v vročem vremenu.

SEČA pri Portorožu 21.7. – 29.7. 2018 Letovišče se nahaja na gričevnatem polotoku nad marino Lucija. Otroci so nastanjeni v bungalovih z 8 ležišči. Letovišče ima tudi lastno igrišče in skupne prostore. Okolica ponuja obilico aktivnosti za zabavno poletno letovanje.                   

POLNA CENA LETOVANJA za letovanje v POREČU znaša 200 € za letovanje v SEČI 230 €.

Ceno si lahko še znižaš tako, da uveljavljaš:

- ZDRAVSTVENO SUBVENCIONIRANO LETOVANJE (potrdilo zdravnika). Do subvencije so upravičeni otroci s pogostimi  zdravstvenimi težavami.

- SOCIALNO SUBVENCIONIRANO LETOVANJE (cena se zniža glede na družinske dohodke)      

28. REGIJSKI OTROŠKI PARLAMENT

Zveza prijateljev mladine Idrija je včeraj v prostorih Mestne knjižnice in čitalnice Idrija gostila 28. regijski otroški parlament. 25 delegatov iz celotne Severnoprimorske regije je razpravljalo na temo “Šolstvo in šolski sistem”. Sejo je povezovala Tinkara Pavšič iz Osnovne šole Idrija.

Regijski parlament

Razpravljali so o odnosih v šoli, o metodah in načinih poučevanja/učenja, o učnih vsebinah in šoli za življenje ter o digitalnem svetu v katerem živijo. Konstruktivna razprava jih je pripeljala do naslednjih zaključkov:

Otroci v digitalnem svetu
Učenci menijo, da bi morala biti omogočena uporaba interaktivne tehnologije v sklopu pouka za iskanje podatkov, medpredmetne povezave in uporab e- gradiv.
Prav tako so mnenja, da je nujno uvajanje splošnega računalniškega opismenjevanja že v nižjih razredih (po sklopih, v obliki mini delavnic).
Želijo si uporabe telefonov oz. tablic, a z vzgojim pristopom – za upoštevanje pravil in dogovorov.
V prostem času (med odmori) bi morala biti dovoljena, a časovno omejena uporaba omrežja. Ob tem pa bi morala spodbujati medsebojne stike na 4 oči.

Odnosi v šoli
Želijo si poštenih, a bolj sproščenih odnosov med učenci in učitelji. Moti jih, da se med učenci dela razlike, prav tako opažajo vedno manj spoštljivosti mlajših učencev, tako do starejših kot tudi do učiteljev. Obenem pa morajo biti odrasli ter starejši učenci zgled mlajšim, da jih bodo posnemali v dobrem.
Menijo tudi, da imajo učitelji premalo pravic do vzpostavitve oz. ukrepanja v primeru nespoštljivega odnosa slabo vzgojenih, predrznih učencev. Za osnovno vzgojo otrok pa je odgovoren dom, ne šola.

Metode in načini poučevanja
Menijo, da bi moralo biti več povezav med različnimi predmeti, da bi isti vsebinski sklop obravnavali pri več predmetih v istem časovnem obdobju.
Predlagajo tudi vključitev pouka tujega jezika v druge predmete. Poleg tega predlagajo vključitev novih metod dela, predvsem skupinsko in projektno delo. Tako bi zagotovili bolj privlačen in raznolik pouk.

Šola za življenje in učne vsebine
Pogrešajo vsebine, ki bi jih pripravile na življenje, da se bodo znašli tudi z izzivi kot so uporaba šivanke ali izvijača, menjava žarnice, prva pomoč, osnove financ in podobno. Predlagajo organizacijo dni dejavnosti s takimi vsebinami oz. krožkov/delavnic za tiste učence, ki jih določena vsebina bolj zanima.

Razprava je pokazala, da učenci konstruktivno razmišljajo o svojem delu in vlogi v šoli. Želijo si svoja stališča predstaviti učiteljem in s skupnimi močmi prispevati k izboljšanju šolstva in šolskega sistema.

Delegati bodo sklepe in stališča regijskega parlamenta predstavili na nacionalnem parlamentu, ki bo 9. aprila v Državnem zboru. Šole iz idrijsko cerkljanskega bosta na parlamentu zastopala Julija Rupnik iz Črnega Vrha in Veronika Vončina iz Sp. Idrije.

28. REGIJSKI OTROŠKI PARLAMENT

 logo otorški parlamentiV torek, 20. marca 2018, ob 9.00 uri, se bo pričelo zasedanje 28. regijskega OTROŠKEGA PARLAMENTA® na temo »ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM«. Zasedanje bo potekalo v spodnjih prostorih Mestne knjižnice in čitalnice Idrija. Organizator letošnjega regijskega otroškega parlamenta je Zveza prijateljev mladine Idrija.

Program dela:

1.         Pozdravni nagovori

2.         Izvolitev organov 27. regijskega Otroškega parlamenta

3.         Predstavitev teme

4.         Poročanje o delu po DPM enotah (Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica, Tolmin)

5.         Razprava

6.         Odmor

7.         Povzetki in sprejeti sklepi

8.         Potrditev izvoljenih predstavnikov za nacionalni otroški parlament

9.         Gosti: Predstavitev Mladinskega centra Idrija in njihovih aktivnosti

12.00 Zaključek

Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah.

Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. projekt izvajamo že od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. V programu sodelujejo ob podpori mentorjev in prostovoljcev učenci in dijaki iz večine slovenskih šol.

MEDOBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT

V torek, 6. marca je v sejni sobe Občine Cerkno potekal že 28. medobčinski Otroški parlament. Mladi parlamentarci iz osnovnih šol Idrija, Cerkno, Spodnja Idrija in Črni Vrh so se spoprijeli s temo “Šolstvo in šolski sistem”. Niso bili kritični, bili so zelo konstruktivni. Razpravljali so o odnosih v šoli, o metodah in načinih poučevanja/učenja, o učnih vsebinah in šoli za življenje ter o digitalnem svetu v katerem živijo. Tekom razprave so sprejeli sklepe in si zastavili cilje, ki jih v prihodnje želijo doseči.
S pomočjo akcijskega načrta, ki so ga pripravili po zaključeni razpravi, bodo zastavljene cilje tudi uresničevali. Na pomoč pri pripravi akcijskih načrtov sta jim priskočila Tina Mervic iz Mladinski center Idrija in Matevž Straus iz Občine Idrija.

28516682_1255254887952495_3185638114855646016_o 28617170_1255255087952475_7014143741990884151_o 28619140_1255255361285781_3859230143311506460_o 28619180_1255256384619012_4794281834892356953_o 28698535_1255254087952575_1079046685568307188_o 28828695_1255256797952304_5624369510678265430_o

ZIMSKE POČITNICE 2018

Zimske počitnice, v pravem pomenu besede, so za nami. Otroci so v počitniškem tednu z nami čofotali v bazenu Cerkno, skakali na trampolinih v WOOP parku v Ljubljani, se prelevili v gangsterje na HIP HOP plesni delavnici in postali baletniki na delavnici Baletni živ žav. Možgančke smo razgibali na delavnici legorobotike, prstke pa na ustvarjalni delavnici kjer smo izdelovali pošastne knjižne kazalnike. Bilo je super zabavno! O tem se prepričajte v fotoutrnikih …

20180221_114422 PART_1519384736731 28423239_1248541801957137_3007943185536046504_o 28423989_1248542011957116_1006525252949030732_o 28424441_1248541418623842_2630222312913783215_o 28515277_1248541915290459_2559406474554011635_o

ZIMSKE POČITNICE 2018

Zimske počitnice so že pred vrati.

Ponedeljek, 19.2., bo namenjen plavanju, kopanju in čofotanju v Termah Cerkno. Odhod avtobusa iz Idrije bo ob 9.15, iz Sp. Idrije ob 9.25. Z otroki v Cerknem se dobimo približno ob 9.50 pred bazenom. Prispevek 3€ oddajo otroci prostovoljkam na avtobusni postaji oz. na avtobusu.

V vodi se bomo zabavali približno od 10.00 do 13.00, potem se bomo preoblekli, posušili in zapustili bazen. Starši boste tako otroke v Cerknem prevzeli med 13.15 in 13.30. V Sp. Idrijo se vračamo ob 13.50 in v Idrijo ob 14.00.
Vodne vragolije so naporne, zato otroški želodčki hitro občutijo lakoto. Zato starši, pripravite otrokom dovolj malice. Zaželjeno je, da otroku v torbo, poleg vseh kopalnih pripomočkov pripravite tudi sušilnik za lase, da se bomo hitreje posušili.

V torek, 20.2., se bomo odpeljali v Ljubljano v trampolin park WOOP. Otroci iz Cerkna boste v spremstvu prostovoljke odšli na redno linijo avtobusa ob 7.05. Iz Sp. Idrije bo odhod ob 7.20 in iz Idrije ob 7.30. Prispevek 7€ oddajo otroci prostovoljkam na avtobusni postaji, skupaj z izpolnjeno izjavo, ki smo vam jo poslali na mail. Brez izjave se otrok aktivnosti ne bo mogel udeležiti.

V parku bomo imeli organiziran športni dan. Na voljo jim bodo dodge ball (med dvema ognjema), trampolinsko polje, gimnastična jama, igre (senzorne igre, slam dunk košarka) in zračna blazina (slackline, gladiatorske igre, skoki z višine).

V sredo, 21.2. se boste prelevili v ulične gangsterje, saj Plesni klub Idrija pripravlja plesno delavnico Uličnega HIP HOPA. Začnete ob 10.00 v Dvorani Plesnega kluba Idrija in končate ob 12.00. S seboj prinesi tudi športne copate!

Četrtek, 22.2. bo čas za delavnico LEGOROBOTIKE. Zaradi velikega zanimanja bomo ponovno organizirali dve delavnici. Prva se bo začela ob 10.00 in bo trajala do 13.00, druga se bo začela ob 13.00 in bo trajala do 16.00.
Na delavnici bodo otroci razdeljeni v dve skupini. Mlajši bodo robopionirčki, starejši pa že robomojstri. Spoznali bodo osnove robotike in programiranja s pomočjo vedno priljubljenih lego kock.

Petek, 23.2. Plesni klub Idrija v Cerknem pripravlja plesno delavnico z Janjo Kravos – BALETNI ŽIV ŽAV. Pridite ob 10.00 v Večnamenski center Cerkno (nekdanji dijaški dom) in zaplešite. Zaključili bomo ob 12.00.

V Idriji bomo v petek, 23.2. ustvarjali KNJIŽNE KAZALNIKE. Dobimo se ob 10.00 v Mladinskem centru Idrija. Zaključili bomo ob 11.30.

Otrok je na posamezno aktivnost prijavljen, če ste od nas prejeli povratno informacijo in potrditev. V kolikor od nas niste prejeli ničesar, prijavnice nismo prejeli.