VALOVI OTROŠKEGA SMEHA

Z današnjim dnem pričenjamo veliko humanitarno akcijo, s katero želimo čim večjemu številu otrok iz idrijskega in cerkljanskega zagotoviti brezplačno ali znižano ceno letovanja na morju.

Počitnikarija 2021

Prav kmalu bo tu konec šolskega leta in otroci bodo sedenje v šolskih klopeh zamenjali za igro na svežem zraku, počitnice s starši in veliko prostega časa. Da bi ta prosti čas preživeli kar se da kvalitetno, smo ponovno pripravili pester počitniški program.

Otroci so prijavnico že dobili v šoli, najdete pa jo tudi TUKAJ.

Izpolnjeno prijavnico nam lahko pošljete na naslov: ZPM Idrija, Mestni trg 11, 5280 Idrija, ali pa skenirano pošljete na zpmidrija@gmail.com

 

Evropska solidarnostna enota: MLADI ZA OTROKE

Mladi za otroke je prvi mednarodni prostovoljski projekt Zveze prijateljev mladine Idrija na katerem gostimo prostovoljko iz Ukrajine. Olha se nam je pridužila v začetku junija in nam takoj priskočila na pomoč pri pripravah na izvajanje celotnega poletnega programa. Ob prihodu v Idrijo, smo ji zastavili nekaj vprašanj in z vami delimo njene odgovore:

How would you describe yourself?

I would describe myself as a responsible person who always strives for self-development. It is definitely an integral part of growth and self-improvement. I am not afraid of new challenges and gladly take up on new opportunities to make life brighter and meaningful.

Kako bi se opisala?

Opisala bi se kot odgovorna oseba, ki si vedno prizadeva za razvoj same sebe. Vsekakor je pomemben del osebne rasti. Ne bojim se novih izzivov in z veseljem izkoristim nove priložnosti, da bi življenje postalo lepše in bolj smiselno.

Why did you decide to do an ESC?

I chose to do an ESC because this is a perfect way to expand my horizons and learn something new. I reckon it can definitely be a life-changing experience. Always when you visit a foreign country, especially for a long term, and become a part of it, you start to see things differently. It broadens your mind since it is something different from your home country, people may have different views on life, for example, and you can learn from it. This experience is extremely valuable not only in terms of future career opportunities, but also for self-development which helps you become a better version of yourself every day.

Zakaj si se odločila za Evropsko solidarnostno enoto?

Za ESE sem se odločila, ker je to popoln način za razširitev obzorja in učenje novega. Vsekakor je to lahko izkušnja, ki ti spremeni življenje. Vedno, ko obiščeš tujo državo, zlasti za daljši čas in postaneš del nje, začneš stvari videti drugače. Take izkušnje razširijo naš um, saj gre za nekaj popolnoma drugačnega od naše države, ljudje imajo na primer lahko drugačne poglede na življenje in iz tega se lahko veliko naučimo. Ta izkušnja je zame izjemno dragocena, tako z vidika prihodnjih kariernih priložnosti, kot tudi za osebno rast, ki mi lahko pomaga, da vsak dan postanem boljša različica sebe.

Why did you choose Idrija?

Idrija is a beautiful small town I enjoy very much. It resembles my hometown in Ukraine because it’s quiet and cozy. However, I wanted to do a volunteering project in a place I have never been to, which is something different from Ukraine, to see other cultures. Idrija perfectly falls under these criteria, so I was very glad to receive the invitation to do the project here. It is a nice place to stay in, avoiding all the hustle and bustle of a big noisy city.

Zakaj si izbrala Idrijo?

Idrija je čudovito mestece, v katerem zelo uživam. Podobno je mojemu domačemu kraju v Ukrajini, ker je tiho in prijetno. Želela sem se udeležiti prostovoljskega projekta v kraju kjer še nisem bila, ki je drugačen od Ukrajine in mi nudi vpogled v drugačno kulturo. Idrija popolnoma izpolnjuje ta merila, zato sem bila zelo vesela, da sem prejela povabil k sodelovanju pri projektu »Mladi za otroke«. To je prijeten kraj za bivanje, izogibanje vsemu vrvežu velikega hrupnega mesta.

What did you do before the ESC?

I have studied at National Aviation University in Kyiv. My major was English philology and translation (including German language). I have graduated from this institution with a Bachelor’s degree. I decided to take a pause and pursue a Master’s degree later on, so I started working for the US-based company CIENCE Technologies as a data researcher (the company specializes in marketing and advertising). After that, I got the invitation to participate in the volunteering project, so here I am.

Kaj si počela pred Evropsko solidarnostno enoto?

Na univerzi v Kijevu sem študirala angleško filologija in prevajanje (vključno z nemškim jezikom).Po diplomi sem se odločila za premor pred nadaljevanjem z magistrskim študijem, zato sem začela delati v ameriškem podjetju CIENCE Technologies kot raziskovalka podatkov (podjetje je specializirano za trženje in oglaševanje). Po tem sem dobil povabilo za sodelovanje v projektu prostovoljstva in zdaj sem tu 😊

How do you like to spend your free time?

In my spare time I usually spend time with my family and friends. I enjoy reading books sometimes. Mostly it’s about business, biographies of famous entrepreneurs, psychology, investments. Also, when I have an opportunity, I take some courses on Coursera, for example, on business management and adjacent fields. Watching films and series in English is a perfect way to relax and improve language skills at the same time. In addition, when I get invitations, I participate in volunteering activities for orphans and children with limited abilities in my home town.

Kako najraje preživljaš prosti čas?

Prosti čas običajno preživim z družino in prijatelji. Rada berem knjige. Večinoma gre za posel, biografije znanih podjetnikov, psihologijo, naložbe. Ogled filmov in serij v angleščini je odličen način za sprostitev in hkrati izboljšanje jezikovnih spretnosti. Poleg tega, ko dobim povabila, sodelujem v prostovoljnih dejavnostih za sirote in otroke z omejenimi sposobnostmi v domačem kraju.

What is your first impression of Idrija and Slovenia in general?

I have only positive impressions about Idrija and Slovenia in general. It is definitely a beautiful country where people are very friendly and always ready to help. It seems to be a place where people are happy to live and don’t rush things all the time. This is what I like because, for example, people in Ukraine live like a hamster in a wheel most of the time, and therefore you forget to simply enjoy the joys of life.

Kakšen je tvoj prvi vtis o Idriji in Sloveniji nasploh?

Prvi vtis o Idriji in Sloveniji je zelo pozitiven. Vsekakor je to čudovita država, kjer so ljudje zelo prijazni in vedno pripravljeni pomagati. Zdi se, da je to kraj, kjer ljudje z veseljem živijo in ne hitijo ves čas. To je tisto, kar mi je najbolj všeč, saj ljudje v Ukrajini večino časa živijo kot hrček v kolesu in pozabijo preprosto uživati ​​v življenju.

What are you looking forward the most from this volunteering opportunity?

I am looking forward to spending time with children and helping them develop some skills through different workshops and activities. I am always ready to help and be useful for someone who really needs it. It is always better to give than to receive because you remember you don’t only live for yourself.

Česa se pri tej prostovoljni priložnosti najbolj veseliš?

Veselim se druženja z otroki in jim z različnimi delavnicami in aktivnostmi pomagam razviti nekaj veščin. Vedno sem pripravljena pomagati in biti koristna za nekoga, ki to potrebuje. Vedno je bolje dajati kot prejemati, ker nas to spomni, da ne živimo samo zase.

Zlati bralci 2021

Pretekli teden smo za zlate bralce idrijskega in cerkljanskega organizirali ogled filma v idrijskem kinu. Zlati bralci so učenci devetih razredov osnovne šole, ki so v vseh razredih uspešno opravili bralno značko. Program Bralna značka je program Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki spodbuja prostovoljno branje v prostem času in si prizadeva za dvig bralne pismenosti posameznikov in družbe v celoti. Poteka kot dopolnilo k pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnostim šolskih knjižnic.

Kot nagrado za uspešno branje je Zveza prijateljev mladine Idrija za zlate bralce vsako leto organizirala nagradni izlet. Ker skupen izlet otrok iz različnih osnovnih šol letos ni bil izvedljiv, si je 43 najbolj pridnih bralcev iz osnovnih šol Cerkno, Spodnja Idrija, Idrija in Črni Vrh ogledalo film Kickbokserka.

Zlatim bralcem iskreno čestitamo za izjemne bralne dosežke in jim želimo, da bi ljubezen do branja ohranili tudi vnaprej.

dav

POČITNIŠKO VARSTVO 2021

Varstvo bo potekalo v prostorih Osnovne šole Idrija od ponedeljka 28. junija do petka 30. julija 2021, med tednom od 7.00 do 16.00.

Program je namenjen otrokom od 1. do 4. razreda osnovne šole, prijavite pa lahko tudi starejše otroke. Potrudili se bomo zagotoviti varstvo za vse otroke, ki bodo varstvo potrebovali. V ceno so vključeni stroški varstva, vzgojnega osebja, prehrane (dve malici in kosilo) ter materialni stroški.

Prijavnica je objavljena TUKAJ , izpolnjeno nam vrnite najkasneje do 14.6.2021, na naslov: ZPM Idrija, Mestni trg 11,5280 IDRIJA  ali pošljite skenirano na mail zpmidrija@gmail.com. Lahko jo oddate tudi v pisarni ZPM Idrija na Mestnem trgu 11 (poleg davčnega urada).

Prijave sprejemamo po vrstnem redu prispetja, do zapolnitve prostih mest.

Misija: KOLONIJA!

Preteklo soboto smo se v prostorih Mladinskega centra Idrija zbrali vsi sodelujoči pri letošnjih letovanjih v Poreču in Seči.

Na naše povabilo se je prijazno odzvala tudi dr. Majda Troha, ki nam je v uvodnem delu podala ogromno uporabnih informacij glede ukrepanja v primeru različnih bolezni in alergij pri otrocih ter se z nami sprehodila čez trenutne smernice in veljavne ukrepe za preprečevanje širjenja virusa Covid-19, ki jih bomo morali dosledno upoštevati tudi na letovanju. Dr. Majdi Troha se iskreno zahvaljujemo za odziv na naše povabilo in vse podane informacije, ki jih bomo zagotovo uporabili pri našem delu. V nadaljevanju nam je nekaj besed namenila tudi predsednica komisije za letovanja, Anja Velikonja, ki nas je z nekaj spoznavnimi igrami lepo ogrela za nadaljnje planiranje poletnega dogajanja.

Nazadnje pa se je vseh 18 vzgojiteljev, 2 pedagoški vodji in 2 medicinski sestri lotilo sestavljanja programa za letovanji. Ideje so kar deževale in prav hitro smo imeli zapolnjene vse dni, ki jih bomo preživeli v družbi otrok v Poreču in Seči. Čeprav bo potrebnega precej prilagajanja trenutni situaciji, smo prepričani, da smo uspeli sestaviti program, s katerim bomo otrokom ponovno pričarali nepozabne počitnice na morju. Mi že komaj čakamo!

Prvomajske počitnice

Počitniški teden se končuje in ker nam je malce ponagajalo vreme nam je na žalost uspelo izpeljati le eno počitniško aktivnost. Vseeno pa smo veseli, da smo se končno lahko spet malce podružili, saj smo vsi že pošteno pogrešali trenutke v otroški družbi. 💛
V sredo smo se tako dobili na spretnostnih delavnicah v Mejci. Naučili smo se uporabe različnih cirkuških rekvizitov in s hojo po slackline-u preizkusili naše ravnotežje. Čas smo si krajšali tudi z igranjem badmintona in gumitvistom, odigrali pa smo tudi čisto pravi turnir v balinčkanju.

RAZPIS ZA LETOVANJE OTROK 2021

Zveza prijateljev mladine Idrija si zaradi izrednih razmer v zvezi z epidemiološko situacijo zaradi virusa SARS-CoV-2 (COVID-19) pridružuje pravico do spremembe razpisa.

Letovanje bo potekalo v dveh terminih:

 • 12.7.-19.7.2021 v Poreču
  • Počitniški dom leži v naselju Špadiči v neposredni bližini morja, od centra Poreča je oddaljen manj kot 2 km. Dom obdaja borov gozdiček s klopmi, mizami in igrali, ki omogoča izvedbo različnih dejavnosti tudi v vročem vremenu.
 • 23.7.-31.7.2021 v Seči pri Portorožu
  • Letovišče se nahaja na gričevnatem polotoku nad marino Lucija. Otroci so nastanjeni v bungalovih z 8 ležišči. Letovišče ima tudi lastno igrišče in skupne prostore. Okolica ponuja obilico aktivnosti za zabavno poletno letovanje.

Prijava na letovanje:

Prijavitelj prijavi svojega otroka na letovanje s prijavnico, ki jo otrok dobi v šoli ali pa jo natisne TUKAJ. Prijava mora biti v celoti izpolnjena z vsemi podatki, ki so v obrazcu zahtevani. Organizator lahko odkloni sprejem prijave oz. sprejem na letovanje, v kolikor na prijavnici niso pravilno in v celoti podani izključno resnični podatki. Prijavnica mora biti obvezno podpisana s strani starša, skrbnika ali zakonitega zastopnika.

Prijave bomo sprejemali samo po priporočeni pošti na naslov Zveza prijateljev mladine Idrija, Mestni trg 11, 5280 Idrija od 4.5.2021 dalje. Nepopolne in predčasno oddane prijave ne bodo upoštevane. Prijave bomo sprejemali po vrstnem redu prijaviteljev, glede na datum in uro oddane prijavnice. V eni pisemski ovojnici so lahko prijave samo za eno družino.

Prijava na letovanje je dokončna, če je za letovanje prosto mesto in je prijavitelj o tem pisno obveščen (po e-pošti ali pisno) in ko organizator in prijavitelj skleneta dogovor. Otrok ali mladostnik se lahko letovanja udeleži le v primeru, ko prijavitelj oz. plačnik skladno z odločbo, ki jo izda organizator, plača dogovorjeni lastni delež sofinanciranja letovanja.

Cena letovanja

Vse cene letovanj so že deloma subvencionirane s pomočjo sredstev, ki jih namenita občini Idrija in Cerkno, ter sredstev, ki jih pridobimo z donacijami. Na voljo sta še dve obliki dodatno subvencioniranih letovanj: socialno subvencionirano letovanje in zdravstveno letovanje.

SEČA POREČ
CENA LETOVANJA 370 € 300€
POLNA CENA ZA PLAČILO (prispevek staršev) 250€ 220€

 

 • Socialno subvencionirano letovanje

Prijavitelj, ki želi koristiti socialno subvencionirano letovanje je dolžan zagotoviti vsa dokazila (Odločba o otroškem dodatku). V kolikor prijavitelj dokazil ne bo zagotovil, mu bo zaračunano letovanje kot ostalim otrokom oz. mladostnikom, ki socialne subvencije ne koristijo.

Dohodkovni razred povprečni mesečni dohodek na osebo (v EUR) Prispevek staršev SEČA Prispevek staršev POREČ
1 do 191,40 0 € 0 €
2 nad 191,41 do 319,01 50 € 45 €
3 nad 319,02 do 382,82 70 € 60 €
4 od 382,83 do 446,62 110 € 95 €
5 od 446,63 do 563,60 140 € 130 €

 

 • Zdravstveno letovanje
Prispevek staršev SEČA Prispevek staršev POREČ
ZDRAVSTVENO LETOVANJE 130 € 100 €

Zdravstveno letovanje je namenjeno vsem otrokom, ki pogosteje obolevajo in je subvencionirano s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Do zdravstvenega letovanja je upravičen otrok, ki je bil pogosteje bolan in ima to zabeleženo v medicinski dokumentaciji ali je bil večkrat hospitaliziran.

Organizator bo osebne podatke (ime priimek, naslov in letnico rojstva) posredoval v obdelavo šolskemu dispanzerju v ZD Idrija. Zdravnica bo preverila ali prijavitelju pripada zdravstveno letovanje ali ne. Prijavitelj bo nato potrdilo z zdravstveno kartico prevzel v ambulanti. Predlog zdravnika je pogoj za koriščenje zdravstveno subvencioniranega letovanja.

Odpovedi prijav:

Odpovedi prijav so možne le z zdravniškim potrdilom, v nasprotnem primeru prijavitelj poravna celoten strošek letovanja (Poreč 300€ in Seča 370€).

Prijavitelj lahko kadarkoli odstopi od dogovora. Odstop od dogovora ima za posledico:

 • V primeru upravičene odjave vsaj 7 dni pred pričetkom letovanja (dogodki ali okoliščine, ki se dokazujejo z ustreznimi potrdili, kot so bolezen otroka, smrt ali huda bolezen v družini, nezmožnost potovanja na kraj odhoda zaradi elementarne nesreče in podobno), zadrži organizator letovanja 10% celotne cene letovanja. Izjema v takih primerih so lahko samo prijavitelji otrok, ki so glede na dohodek na družinskega člana vplačali le obvezni znižan prispevek.
 • V primeru odjave zaradi bolezni otroka v času letovanja, zadrži organizator letovanja vrednost že izkoriščenih storitev.
 • V primeru neupravičene odjave: do 15 dni pred odhodom zadrži organizator letovanja 50 % celotne cene letovanja, do 7 dni pred odhodom zadrži organizator 100% celotne cene letovanja.
 • V primeru neupravičene prekinitve letovanja (na željo staršev ali otroka, ali zaradi hujše kršitve hišnega reda) zadrži organizator letovanja celotno plačilo.

Organizator v vseh primerih iz te točke vrača denar samo z nakazilom na transakcijski račun prijavitelja oz. plačnika po zaključku letovanj.

Več informacij o letovanju in prijavah na letovanje lahko dobite tudi na telefonski številki 041427925 in preko e-naslova zpmidrija@gmail.com.

PRIJAVNICA LETOVANJE 2021

Mednarodni dan mladih prostovoljcev

Mednarodni dan mladih prostovoljcev je vsakoletna kampanja, ki postavi v ospredje milijone mladih, ki vsak dan s prostovoljstvom izboljšujejo svoje skupnosti. Z njimi in zanje se že vse od leta 1988 obeležuje ta pomemben mednarodni dogodek. Tako mednarodni dan mladih prostovoljcev predstavlja enega največjih prostovoljskih dogodkov na svetu ter hkrati edini prostovoljski dogodek, ki je posvečen mladim. Vsako leto potekajo ob mednarodnem dnevu mladih prostovoljcev praznovanja v 100 državah po svetu.