Črni Vrh

Dom za starejše občane Bor Črni vrh 120 Črni Vrh
Kgz Idrija, d.o.o., Poslovalnica Črni Vrh Črni Vrh 84 Črni Vrh
Knjižnica Črni Vrh Črni Vrh 82 Črni Vrh