Cerkno

Bevkova knjižnica Platiševa 5 Cerkno
Hotel Cerkno Sedejev trg 3 Cerkno
Trgovina Pami Cerkno Glavni trg 3 Cerkno
Poslovna enota Adriatic Slovenica Bevkova 24 Cerkno