O ZPM Idrija

Zveza prijateljev mladine Idrija je nevladna, samostojna, humanitarna, prostovoljna in nepridobitna društvena organizacija, ki deluje v dobro otrok, mladostnikov, staršev in družin. Deluje že od leta 1954. 

Temeljni cilji delovanja so dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, zastopanje in uveljavljanje njihovih interesov in potreb ter zaščita njihovih pravic. ZPM Idrija svoj namen dosega z:

 • uveljavljanjem, zaščito in zastopanjem otrokovih pravic, pravic staršev in družine,
 • nudenjem telefonskih nasvetov in informacij otrokom in mladostnikom z nacionalno mrežo telefona otrok in mladostnikov (TOM),
 • zagotavljanjem možnosti predstavitve interesov, potreb in stališč otrok in mladostnikov na lokalnih, občinskih in nacionalnih otroških parlamentih ter njihovim zastopanjem,
 • zagotavljanjem kakovostnega preživljanja prostega časa otrok, mladostnikov in družine,
 • zagotavljanjem pogojev za kulturno doživljanje in ustvarjalno izražanje otrok in mladostnikov,
 • dvigom bralne kulture otrok in mladostnikov,
 • razvijanjem raziskovalnega, ustvarjalnega dela mladih,
 • zagotavljanjem pogojev za letovanja otrok in mladostnikov,
 • spodbujanjem zdravega življenja in varnega okolja ter humanih medčlovških odnosov,
 • organiziranjem humanitarne pomoči otrokom in mladostnikom,
 • izobraževanjem staršev, mentorjev in animatorjev različnih oblik dela z otroki in mladino,
 • izdajanjem informativnega gradiva,
 • vzpodbujanjem in povezovanjem med različnimi generacijami,
 • seznanjanjem širše javnosti o potrebnosti dela z mladimi,
 • razvijanjem prostovoljnega in socialno preventivnega dela v organizaciji.