POČITNIŠKO VARSTVO, POLETJE 2020

Tudi letos bomo med šolskimi počitnicami organizirali varstvo za otroke. Zaenkrat nam ukrepi za preprečevanje širjenja virusa Covid-19 dovoljujejo varstvo le za otroke od 1. do 3. razreda osnovne šole, če se bodo omejitve sprostile pa bomo v varstvo sprejeli tudi starejše otroke.
 
❗️Varstvo bo potekalo od 29.6. do 23.7., od ponedeljka do petka med 7.00 in 16.00.
❗️ Pri organizaciji varstva bomo upoštevali navodila NIJZ in primerno omejili število prostih mest.
❗️ Prijave bomo predvidoma odprli v začetku junija.

ZA OTROKE, KI OSTAJAJO DOMA IN ZA VSE OSTALE OTROKE, TOM TELEFON PODALJŠUJE SVETOVALNE URE.

Čeprav se nekaj otrok s ponedeljkom vrača v šolske klopi, jih velika večina še naprej ostaja doma. V skrbi za otroke, katerih dom spremljajo konflikti, zlorabe, nasilje ter revščina in bodo še naprej prisiljeni ostajati v okolju, ki jih obremenjuje in sili v še večjo stisko, so svetovalci na TOM telefonu za otroke v stiski podaljšali svetovalne ure.
 
Njihova telefonska linija 116 111 bo odprta od 10h do 20h.
Vedno pa jim lahko pišejo tudi na tom@zpms.si.
Več informacij dobite na spletni strani www.e-tom.si

MEDNARODNI DAN DRUŽIN

Danes obeležujemo mednarodni Dan družin, ki ga je leta 1994 razglasila skupščina OZN. Ta dan ima vsako leto osrednjo temo – letošnja je »Družine v razvoju: 25 let Københavnske deklaracije in 25 let Pekinške deklaracije«.

Københavnska deklaracija je družino prepoznala kot osnovno enoto družbe. Družina ima ključno vlogo pri razvoju in je upravičena do celovite zaščite in podpore. Deklaracija nam »nalaga«, da moramo kot družba in kot država, prispevati k zmanjševanju revščine v družinah, izboljšanju ravnovesja med družino in delom ter pospeševanju socialne integracije in medgeneracijske solidarnosti. Opominja nas tudi, da so oblike družin v različnih družbah različne. Potrebna je strpnost in razumevanje različnih oblik družin, ki spremljajo različne kulturne, politične in družbene sisteme

»Najbolj pomembno je, da družina za otroke pomeni zavetje, varnost in takšno okolje, v katerem se dobro počutijo, v katerem je dovolj priložnosti za igro, smeh, dobro voljo in iskren pogovor. V času epidemije se družine soočajo tudi  s številnimi težavami. Upam, da jih rešujejo strpno in na tak način, da to družinske člane le še bolj poveže,« pravi Darja Groznik, predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije.

Slika: Pixabay

LETOVANJE OTROK ZPM IDRIJA 2020

Zaradi trenutnih razmer v zvezi z epidemijo virusa Covid-19 sporočamo, da z dnem 13. 5. ne bomo začeli z zbiranjem prijav za letovanje 2020. Ko bodo razmere bolj jasne in bodo podana jasna navodila v zvezi z izvedbo letovanj, vas bomo o tem obvestili na spletni in fb strani.

RAZPIS ZA LETOVANJE OTROK Z ZPM IDRIJA 2020

PRIJAVNICA 2020

Zveza prijateljev mladine Idrija si zaradi izrednih razmer v zvezi z epidemiološko situacijo zaradi virusa SARS-CoV-2 (COVID-19) pridružuje pravico do spremembe razpisa.

Letovanje bo potekalo v dveh terminih:

  • 17.-24.7.2020 v Poreču
    Počitniški dom leži v naselju Špadiči v neposredni bližini morja, od centra Poreča je oddaljen manj kot 2 km. Dom obdaja borov gozdiček s klopmi, mizami in igrali, ki omogoča izvedbo različnih dejavnosti tudi v vročem vremenu.
  • 24.-1.8.2020 v Seči pri Portorožu
    Letovišče se nahaja na gričevnatem polotoku nad marino Lucija. Otroci so nastanjeni v bungalovih z 8 ležišči. Letovišče ima tudi lastno igrišče in skupne prostore. Okolica ponuja obilico aktivnosti za zabavno poletno letovanje.

1. Prijava na letovanje:

Prijavitelj prijavi svojega otroka na letovanje s prijavnico, ki jo otrok dobi v šoli ali pa jo natisne na spletni strani www.zpm-idrija.si. Prijava mora biti v celoti izpolnjena z vsemi podatki, ki so v obrazcu zahtevani. Organizator lahko odkloni sprejem prijave oz. sprejem na letovanje, v kolikor na prijavnici niso pravilno in v celoti podani izključno resnični podatki. Prijavnica mora biti obvezno podpisana s strani starša, skrbnika ali zakonitega zastopnika.

Prijave bomo sprejemali samo po priporočeni pošti na naslov Zveza prijateljev mladine Idrija, Mestni trg 11, 5280 Idrija od 13.5.2020 dalje. Nepopolne in predčasno oddane prijave ne bodo upoštevane. Prijave bomo sprejemali po vrstnem redu prijaviteljev, glede na datum in uro oddane prijavnice. V eni pisemski ovojnici so lahko prijave samo za eno družino.

Prijava na letovanje je dokončna, če je za letovanje prosto mesto in je prijavitelj o tem pisno obveščen (po e-pošti ali pisno) in ko organizator in prijavitelj skleneta dogovor. Otrok ali mladostnik se lahko letovanja udeleži le v primeru, ko prijavitelj oz. plačnik skladno z odločbo, ki jo izda organizator, plača dogovorjeni lastni delež sofinanciranja letovanja.

2. Cena letovanja

Vse cene letovanj so že deloma subvencionirane s pomočjo sredstev, ki jih namenita občini Idrija in Cerkno, ter sredstev, ki jih pridobimo z donacijami. Na voljo sta še dve obliki dodatno subvencioniranih letovanj: socialno subvencionirano letovanje in zdravstveno letovanje. 

SEČA POREČ
CENA LETOVANJA 370 € 300€
POLNA CENA ZA PLAČILO (prispevek staršev) 250€ 220€

 Socialno subvencionirano letovanje

Prijavitelj, ki želi koristiti socialno subvencionirano letovanje je dolžan zagotoviti vsa dokazila (Odločba o otroškem dodatku). V kolikor prijavitelj dokazil ne bo zagotovil, mu bo zaračunano letovanje kot ostalim otrokom oz. mladostnikom, ki socialne subvencije ne koristijo.

Dohodkovni razred povprečni mesečni dohodek na osebo (v EUR) Prispevek staršev SEČA Prispevek staršev POREČ
1 do 191,40 0 € 0 €
2 nad 191,41 do 319,01 50 € 45 €
3 nad 319,02 do 382,82 70 € 60 €
4 od 382,83 do 446,62 110 € 95 €
5 od 446,63 do 563,60 140 € 130 €

 

Zdravstveno letovanje

Prispevek staršev SEČA Prispevek staršev POREČ
ZDRAVSTVENO LETOVANJE 130 € 100 €

Zdravstveno letovanje je namenjeno vsem otrokom, ki pogosteje obolevajo in je subvencionirano s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Do zdravstvenega letovanja je upravičen otrok, ki je bil pogosteje bolan in ima to zabeleženo v medicinski dokumentaciji ali je bil večkrat hospitaliziran.

Organizator bo osebne podatke (ime priimek, naslov in letnico rojstva) posredoval v obdelavo šolskemu dispanzerju v ZD Idrija. Zdravnica bo preverila ali prijavitelju pripada zdravstveno letovanje ali ne. Prijavitelj bo nato potrdilo z zdravstveno kartico prevzel v ambulanti. Predlog zdravnika je pogoj za koriščenje zdravstveno subvencioniranega letovanja.

3. Odpovedi prijav:

Odpovedi prijav so možne le z zdravniškim potrdilom, v nasprotnem primeru prijavitelj poravna celoten strošek letovanja (Poreč 300€ in Seča 370€).

Prijavitelj lahko kadarkoli odstopi od dogovora. Odstop od dogovora ima za posledico:

  • V primeru upravičene odjave vsaj 7 dni pred pričetkom letovanja (dogodki ali okoliščine, ki se dokazujejo z ustreznimi potrdili, kot so bolezen otroka, smrt ali huda bolezen v družini, nezmožnost potovanja na kraj odhoda zaradi elementarne nesreče in podobno), zadrži organizator letovanja 10% celotne cene letovanja. Izjema v takih primerih so lahko samo prijavitelji otrok, ki so glede na dohodek na družinskega člana vplačali le obvezni znižan prispevek.
  • V primeru odjave zaradi bolezni otroka v času letovanja, zadrži organizator letovanja vrednost že izkoriščenih storitev.
  • V primeru neupravičene odjave: do 15 dni pred odhodom zadrži organizator letovanja 50 % celotne cene letovanja, do 7 dni pred odhodom zadrži organizator 100% celotne cene letovanja.
  • V primeru neupravičene prekinitve letovanja (na željo staršev ali otroka, ali zaradi hujše kršitve hišnega reda) zadrži organizator letovanja celotno plačilo.

Organizator v vseh primerih iz te točke vrača denar samo z nakazilom na transakcijski račun prijavitelja oz. plačnika po zaključku letovanj.

Kako otroci uživajo na letovanju si lahko ogledate v spodnjem videu:

https://youtu.be/mWfU8VFCwmU

 

ŠTUDENTJE PEDAGOŠKE FAKULTETE V LJUBLJANI NUDIJO POMOČ OTROKOM IN MLADOSTNIKOM NA UČNEM, ČUSTVENEM IN SOCIALNEM PODROČJU.

Če v vaši družini potrebujete pomoč pri izvajanju pouka na daljavo nam lahko sporočite in povezali vas bomo s študenti Pedagoške fakultete v Ljubljani, ki so pripravljeni priskočiti na pomoč. Prav tako pa tovrstno povezovanje tudi za študente predstavlja priložnost za učenje prilagoditvenega odzivanja v okviru praktičnega pedagoškega usposabljanja.

Skupaj se bomo zagotovo lažje spopadli z izzivi in težavami, ki jih prinaša trenutna situacija.

Še vedno pa poteka tudi učna pomoč v organizaciji Mladinskega centa Idrija, pri kateri sodelujejo tudi naši prostovoljci. Javite se jim lahko na  info@mcidrija.si ali preko njihove FB strani.

Virtualni 30. Otroški parlament

Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) bi morala v začetku aprila s predstavniki otrok iz vse Slovenije zasedati na jubilejnem, 30. nacionalnem Otroškem parlamentu v Državnem zboru RS. Zaradi razmer, s katerimi se spopadamo v državi, je bil dogodek odpovedan.
Kljub situaciji pa je prav, da otroci dobijo priložnost predstaviti svoje dosedanje delo in izraziti svoja stališča, zato bo izmenjava mnenj in debata na temo MOJA POKLICNA PRIHODNOST potekala na spletni platformi OPIN.ME.
Razprave se bodo udeležili tudi naši mladi parlamentarci. Več informacij o virtualnem parlamentu dobite na spletni strani ZPMS.
Seveda pa vsi še vedno upamo, da se razmere kmalu umirijo in bo 30. Otroški parlament možno izpeljati tudi v živo, z zasedanjem v Državnem zboru RS.

ANKETA ZA MLADE!

Vabimo vse mlade prebivalce različnih krajev v občini Idrija, stare od 15 do vključno 29 let, da izpolnite anketo za občinsko strategijo mladih!

V anonimni anketi, za katero boste potrebovali približno 15 minut, sprašujemo o položaju in aktivnostih mladih v idrijski občini. Osredotočili smo se na teme trenutne epidemije, sicer pa življenja mladih, izobraževanja in zaposlitev, bivanja ter prostega časa, zanimajo pa nas tudi vaše ideje in potrebe, na katere se bomo potrudili odgovarjati v vladnih in nevladnih organizacijah.

Na podlagi VAŠIH odgovorov bomo sestavili smernice delovanja, ki bodo vplivale na kakovost lokalnega področja mladine, zato zares VSAKA IZPOLNJENA ANKETA ŠTEJE.

Na podlagi rezultatov ankete in sodelovanja z mladinskimi organizacijami, organizacijami za mlade in nepovezane mladine v krajih občine Idrija bo oblikovana Strategija za mlade občine Idrija, ki bo občinski upravi in lokalnim odločevalcem predstavljala smernice mladinskih politik do leta 2025.

Področje položaja lokalne mladine v sodelovanju raziskujemo Mladinski center Idrija, Društvo za mladinski razvoj Idrija 2020, Zveza prijateljev mladine Idrija ter Občina Idrija. Raziskovanje poteka v okviru projekta za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij, ki ga financira Ministrstvo za javno upravo, ter tudi s podporo Občine Idrija.

Več o aktivnostih lahko izveste na: info@mcidrija.si

Akcija VENČEK UPANJA

Na Osnovni šoli Črni Vrh bodo v tem tednu izpeljali tehniški dan v okviru katerega bodo učenci od 6. do 9. razreda in vsi zaposleni izdelovali VENČEK UPANJA.

Ker smo v času, ko je vsaka družina na svojem domu in je prav, da se ne družimo ter vsak zase upamo, da bo kmalu prišel dan, ko bomo lahko zaživeli ˝normalno življenje˝, vas vabimo, da se jim pri izdelavi venčkov pridružite. Izdelan venček naj bo simbol, ki bo navzven izražal željo in upanje za lepši in zdrav jutrišnji dan.

Ko boste venček izdelali ga izobesite na vrata, okno ali balkon. Na mesto, kjer se bo venček videlo. Ko bodo šli ljudje mimo vaše hiše, bodo opazili, da v hiši živi upanje. Prav tako pa lahko k akciji povabite še svoje bližnje in z nami delite slike svojih izdelkov. To nas bo vse skupaj povezalo.

 

Kako lahko mladi poskrbite za svoje duševno zdravje v času koronavirusa – praktični nasveti za mladostnike

Zaradi ukrepov za zajezitev koronavirusa se vsi lahko počutimo tesnobno in negotovo. UNICEF je v nadaljevanju zbral nekaj praktičnih nasvetov o tem, kaj lahko mladi naredite za svoje duševno zdravje v obdobju samoizolacije.

1. Normalno je, da občutiš tesnobo

Če občutiš tesnobo zaradi zapiranja šol in zaskrbljujočih naslovov v medijih, vedi, da nisi edini. Psihologi že dolgo prepoznavajo, da je občutek tesnobe normalna in zdrava funkcija telesa, ki nas opozori na grožnje in nam pomaga sprejeti ukrepe, da se zaščitimo. Občutek tesnobe ti pomaga sprejeti odločitve, ki so zdaj nujno potrebne – ne druži se z drugimi razen družinskimi člani; umivaj si roke in ne dotikaj se obraza. Občutki tesnobe so torej pomembni za zaščito nas samih in tudi drugih. S tem skrbimo za člane naše skupnosti in ljudi okoli nas.  

Normalno je torej, da v trenutnih razmerah občutiš tesnobo in negotovost. Pri tem je izjemno pomembno, da informacije o koronavirusu pridobivaš izključno iz zanesljivih virov (https://www.nijz.si/https://www.gov.si/teme/koronavirushttps://www.unicef.si/ in drugih) oziroma preveriš ostale informacije, ki jih prejmeš po manj zanesljivih kanalih. Neresnične oziroma zavajajoče informacije lahko občutek tesnobe le še poslabšajo. 

Če si v skrbeh, da si okužen s koronavirusom, se čim prej pogovori s starši oziroma skrbniki, da ti lahko pomagajo. Vedi, da bolezen pri otrocih in mladih običajno poteka v blagi obliki in da je mogoče simptome bolezni lajšati oziroma zdraviti. Predvsem pa ne pozabi na najbolj učinkovite ukrepe: ne druži se z drugimi razen ožjimi družinskimi člani, umivaj si roke in ne dotikaj se obraza.

2. Zamoti se

Strokovnjaki priporočajo, da je v težkih razmerah, kot so trenutne, zelo koristno, če težave razdeliš na 2 kategoriji: stvari, pri katerih lahko nekaj narediš in jih izboljšaš, ter stvari, pri katerih ne moreš storiti ničesar. V trenutnih razmerah je veliko stvari prav v drugi kategoriji.

Kljub temu ti pri soočanju s težkimi situacijami lahko pomaga, če se zamotiš. Pisanje domačih nalog, gledanje priljubljenih filmov, branje knjig, so načini, s katerimi se lahko sprostiš in najdeš ravnovesje iz dneva v dan.

3. Poišči nove načine povezovanja s prijatelji

Če v teh razmerah pogrešaš prijatelje, so družbena omrežja odličen način za povezovanje. S prijatelji lahko organizirate virtualno druženje in skupaj popijete čaj ali kavo, si ogledate videe, klepetate …

Bodi ustvarjalen: Pridruži se kateremu od popularnih izzivov, kjer s prijatelji deliš motivacijske vsebine, kot so misli, profili in fotografije. Pri tem upoštevaj napotke za zagotavljanje svoje varnosti in varnosti drugih na spletu ter bodi spoštljiv do drugih.

Ob vsem tem pa ne pozabi, da ob zaslonih in na družbenih omrežjih ni zdravo niti koristno preživeti več ur, saj lahko le še povečajo občutek tesnobe. Priporočamo, da si s starši določiš omejen čas za zaslone in ga tudi spoštuješ.

4. Osredotoči se nase

Si si vedno želel začeti kakšen nov hobi, se naučiti nekaj novega? Zdaj je pravi čas, da se tega lotiš. S tem, ko se osredotočaš nase in iskanje načinov, kako kreativno zapolniti svoj čas, boš izboljšal tudi svoje duševno zdravje.

 

5. Zavedaj se svojih občutkov

Ker so odpovedani številni dogodki s prijatelji in boš izpustil hobije ter športne tekme, lahko občutiš razočaranje. Pomembno je, da se teh občutkov zavedaš in si jih dopustiš. Dovoli si biti žalosten ali razočaran in kmalu se boš počutil bolje, saj boš svoja čustva ozavestil.

Vsak se na svoj način sooča s svojimi čustvi. Nekateri mladi ustvarjajo, nekateri se pogovarjajo s prijatelji. Delaj tisto, kar se ti zdi, da je dobro zate.

6. Bodi prijazen do sebe in drugih

Nekateri mladostniki se v tem času soočajo z ustrahovanjem, zato jim ponudi svojo podporo. Tvoje spodbudne besede lahko naredijo veliko spremembo.

In zapomni si: bolj kot kdaj prej moramo biti zdaj pozorni na to, kaj govorimo oziroma delimo, da ne bi prizadeli drugih!