POČITNIKARIJA 2020

Poletne počitnice so že skoraj tu in z njimi tudi počitniški program Počitnikarija!

Tudi letos smo za vse otroke pripravili pester program prostočasnih aktivnosti. Zaradi odpovedi poletnih letovanj, smo tokrat aktivnosti razporedili čez celo poletje, tako da bo zagotovo vsak našel nekaj zase. Če se ukrepi glede avtobusnih prevozov sprostijo, pa bomo morda dodali še dodatne aktivnosti tudi izven domačega kraja.

Prijavite se tako, da nam izpolnjeno prijavnico pošljete na naslov ZPM Idrija, Mestni trg 11, 5280 Idrija ali skenirano na zpmidrija@gmail.com.

Počitnikarija – prijavnica 2020 (word)

Počitnikarija – prijavnica 2020(pdf)

 

MESTA V POČITNIŠKEM VARSTVU SE HITRO POLNIJO!

Še vedno sprejemamo prijave za poletno počitniško varstvo, ki bo potekalo v prostorih Mladinskega centra Idrija od ponedeljka 29. junija do petka 31. julija 2020, med tednom od 7.00 do 16.00. Več o varstvu in prijavnico najdete TUKAJ.

V tednu od 6.-10.7. so vsa prosta mesta v prvi skupini že zapolnjena, v kolikor bo prijav dovolj, bomo organizirali še drugo skupino počitniškega varstva.

ODPOVED LETOVANJA 2020

Po tehtnem premisleku smo bili primorani sprejeti težko odločitev, da letos poletnih letovanj ne bomo izvajali.

Naša skrb je predvsem zdravje otrok, ki ga v nobenem primeru ne želimo ogrožati. Pri tako veliki skupini otrok in aktivnostih, ki se na letovanjih izvajajo, pa je zelo težko upoštevati vsa priporočila NIJZ o zmanjševanju tveganja za prenos okužbe.  Kljub temu, da si tudi sami želimo, da bi na letovanje lahko šli, smo v tej situaciji morali sprejeti odgovorno odločitev.

Potrudili pa se bomo tudi v tistem času zagotoviti varstvo za vse otroke, ki ga bodo potrebovali. Počitniško varstvo smo podaljšali vse do 31.7.2020, v kolikor bo prijav veliko pa bomo organizirali dodatno skupino in s tem zagotovili prosta mesta za vse otroke. Nova prijavnica z dodanimi termini je že na voljo TUKAJ . Tudi tisti, ki ste prijavo že oddali pa bi želeli varstvo podaljšati, prosimo da nam to sporočite na zpmidrija@gmail.com.

Pripravili bomo tudi razširjen počitniški program, kjer se nam lahko pridružijo otroci vseh starosti, da bo poletje vseeno polno novih doživetij.

ODPIRAMO PRIJAVE ZA POČITNIŠKO VARSTVO

Varstvo bo potekalo v prostorih Mladinskega centra Idrija od ponedeljka 29. junija do petka 31. julija 2020, med tednom od 7.00 do 16.00.

Program je namenjen otrokom od 1. do 4. razreda osnovne šole, prijavite pa lahko tudi starejše otroke. Potrudili se bomo zagotoviti varstvo za vse otroke, ki bodo varstvo potrebovali. V ceno so vključeni stroški varstva, vzgojnega osebja, prehrane (dve malici in kosilo) ter materialni stroški.

Prijavnica je obljavljena TUKAJ , izpolnjeno nam vrnite najkasneje do 12.6.2020, na naslov: ZPM Idrija, Mestni trg 11,5280 IDRIJA  ali pošljite skenirano na mail zpmidrija@gmail.com. Lahko jo oddate tudi v pisarni ZPM Idrija na Mestnem trgu 11 (poleg davčnega urada).

Prijave sprejemamo po vrstnem redu prispetja, do zapolnitve prostih mest.

 

 

EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA

Proti koncu lanskega leta smo v sklopu Evropske solidarnostne enote pridobili znak kakovosti za gostiteljsko organizacijo, kar nam omogoča gostovanje prostovoljcev iz tujine.

Na prvi prijavni rok letošnjega leta smo uspešno prijavili projekt “MLADI ZA OTROKE”, ki predvideva vključitev enega prostovoljca v izvedbo poletnega počitniškega programa, letovanja in počitniškega varstva. Otrokom bi tako ponudili možnost učenja tujega jezika preko konverzacije s prostovoljcem, spoznavanje tuje kulinarike, spoznavanje iger iz drugih držav in podobno. Projekt je bil dobro ocenjen in uspešno smo pridobili sredstva za 4 mesečno gostovanje prostovoljca.  Ker pa je situacija z virusom Covid-19 onemogočila prihod prostovoljca v željenem času in so mnoge poletne aktivnosti še vedno pod vprašajem smo se odločili, da projekt prestavimo in v celoti izvedemo naslednje poletje, ko bodo razmere to dopuščale.

POČITNIŠKO VARSTVO, POLETJE 2020

Tudi letos bomo med šolskimi počitnicami organizirali varstvo za otroke. Zaenkrat nam ukrepi za preprečevanje širjenja virusa Covid-19 dovoljujejo varstvo le za otroke od 1. do 3. razreda osnovne šole, če se bodo omejitve sprostile pa bomo v varstvo sprejeli tudi starejše otroke.
 
❗️Varstvo bo potekalo od 29.6. do 23.7., od ponedeljka do petka med 7.00 in 16.00.
❗️ Pri organizaciji varstva bomo upoštevali navodila NIJZ in primerno omejili število prostih mest.
❗️ Prijave bomo predvidoma odprli v začetku junija.

ZA OTROKE, KI OSTAJAJO DOMA IN ZA VSE OSTALE OTROKE, TOM TELEFON PODALJŠUJE SVETOVALNE URE.

Čeprav se nekaj otrok s ponedeljkom vrača v šolske klopi, jih velika večina še naprej ostaja doma. V skrbi za otroke, katerih dom spremljajo konflikti, zlorabe, nasilje ter revščina in bodo še naprej prisiljeni ostajati v okolju, ki jih obremenjuje in sili v še večjo stisko, so svetovalci na TOM telefonu za otroke v stiski podaljšali svetovalne ure.
 
Njihova telefonska linija 116 111 bo odprta od 10h do 20h.
Vedno pa jim lahko pišejo tudi na tom@zpms.si.
Več informacij dobite na spletni strani www.e-tom.si

MEDNARODNI DAN DRUŽIN

Danes obeležujemo mednarodni Dan družin, ki ga je leta 1994 razglasila skupščina OZN. Ta dan ima vsako leto osrednjo temo – letošnja je »Družine v razvoju: 25 let Københavnske deklaracije in 25 let Pekinške deklaracije«.

Københavnska deklaracija je družino prepoznala kot osnovno enoto družbe. Družina ima ključno vlogo pri razvoju in je upravičena do celovite zaščite in podpore. Deklaracija nam »nalaga«, da moramo kot družba in kot država, prispevati k zmanjševanju revščine v družinah, izboljšanju ravnovesja med družino in delom ter pospeševanju socialne integracije in medgeneracijske solidarnosti. Opominja nas tudi, da so oblike družin v različnih družbah različne. Potrebna je strpnost in razumevanje različnih oblik družin, ki spremljajo različne kulturne, politične in družbene sisteme

»Najbolj pomembno je, da družina za otroke pomeni zavetje, varnost in takšno okolje, v katerem se dobro počutijo, v katerem je dovolj priložnosti za igro, smeh, dobro voljo in iskren pogovor. V času epidemije se družine soočajo tudi  s številnimi težavami. Upam, da jih rešujejo strpno in na tak način, da to družinske člane le še bolj poveže,« pravi Darja Groznik, predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije.

Slika: Pixabay

LETOVANJE OTROK ZPM IDRIJA 2020

Zaradi trenutnih razmer v zvezi z epidemijo virusa Covid-19 sporočamo, da z dnem 13. 5. ne bomo začeli z zbiranjem prijav za letovanje 2020. Ko bodo razmere bolj jasne in bodo podana jasna navodila v zvezi z izvedbo letovanj, vas bomo o tem obvestili na spletni in fb strani.

RAZPIS ZA LETOVANJE OTROK Z ZPM IDRIJA 2020

PRIJAVNICA 2020

Zveza prijateljev mladine Idrija si zaradi izrednih razmer v zvezi z epidemiološko situacijo zaradi virusa SARS-CoV-2 (COVID-19) pridružuje pravico do spremembe razpisa.

Letovanje bo potekalo v dveh terminih:

  • 17.-24.7.2020 v Poreču
    Počitniški dom leži v naselju Špadiči v neposredni bližini morja, od centra Poreča je oddaljen manj kot 2 km. Dom obdaja borov gozdiček s klopmi, mizami in igrali, ki omogoča izvedbo različnih dejavnosti tudi v vročem vremenu.
  • 24.-1.8.2020 v Seči pri Portorožu
    Letovišče se nahaja na gričevnatem polotoku nad marino Lucija. Otroci so nastanjeni v bungalovih z 8 ležišči. Letovišče ima tudi lastno igrišče in skupne prostore. Okolica ponuja obilico aktivnosti za zabavno poletno letovanje.

1. Prijava na letovanje:

Prijavitelj prijavi svojega otroka na letovanje s prijavnico, ki jo otrok dobi v šoli ali pa jo natisne na spletni strani www.zpm-idrija.si. Prijava mora biti v celoti izpolnjena z vsemi podatki, ki so v obrazcu zahtevani. Organizator lahko odkloni sprejem prijave oz. sprejem na letovanje, v kolikor na prijavnici niso pravilno in v celoti podani izključno resnični podatki. Prijavnica mora biti obvezno podpisana s strani starša, skrbnika ali zakonitega zastopnika.

Prijave bomo sprejemali samo po priporočeni pošti na naslov Zveza prijateljev mladine Idrija, Mestni trg 11, 5280 Idrija od 13.5.2020 dalje. Nepopolne in predčasno oddane prijave ne bodo upoštevane. Prijave bomo sprejemali po vrstnem redu prijaviteljev, glede na datum in uro oddane prijavnice. V eni pisemski ovojnici so lahko prijave samo za eno družino.

Prijava na letovanje je dokončna, če je za letovanje prosto mesto in je prijavitelj o tem pisno obveščen (po e-pošti ali pisno) in ko organizator in prijavitelj skleneta dogovor. Otrok ali mladostnik se lahko letovanja udeleži le v primeru, ko prijavitelj oz. plačnik skladno z odločbo, ki jo izda organizator, plača dogovorjeni lastni delež sofinanciranja letovanja.

2. Cena letovanja

Vse cene letovanj so že deloma subvencionirane s pomočjo sredstev, ki jih namenita občini Idrija in Cerkno, ter sredstev, ki jih pridobimo z donacijami. Na voljo sta še dve obliki dodatno subvencioniranih letovanj: socialno subvencionirano letovanje in zdravstveno letovanje. 

SEČA POREČ
CENA LETOVANJA 370 € 300€
POLNA CENA ZA PLAČILO (prispevek staršev) 250€ 220€

 Socialno subvencionirano letovanje

Prijavitelj, ki želi koristiti socialno subvencionirano letovanje je dolžan zagotoviti vsa dokazila (Odločba o otroškem dodatku). V kolikor prijavitelj dokazil ne bo zagotovil, mu bo zaračunano letovanje kot ostalim otrokom oz. mladostnikom, ki socialne subvencije ne koristijo.

Dohodkovni razred povprečni mesečni dohodek na osebo (v EUR) Prispevek staršev SEČA Prispevek staršev POREČ
1 do 191,40 0 € 0 €
2 nad 191,41 do 319,01 50 € 45 €
3 nad 319,02 do 382,82 70 € 60 €
4 od 382,83 do 446,62 110 € 95 €
5 od 446,63 do 563,60 140 € 130 €

 

Zdravstveno letovanje

Prispevek staršev SEČA Prispevek staršev POREČ
ZDRAVSTVENO LETOVANJE 130 € 100 €

Zdravstveno letovanje je namenjeno vsem otrokom, ki pogosteje obolevajo in je subvencionirano s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Do zdravstvenega letovanja je upravičen otrok, ki je bil pogosteje bolan in ima to zabeleženo v medicinski dokumentaciji ali je bil večkrat hospitaliziran.

Organizator bo osebne podatke (ime priimek, naslov in letnico rojstva) posredoval v obdelavo šolskemu dispanzerju v ZD Idrija. Zdravnica bo preverila ali prijavitelju pripada zdravstveno letovanje ali ne. Prijavitelj bo nato potrdilo z zdravstveno kartico prevzel v ambulanti. Predlog zdravnika je pogoj za koriščenje zdravstveno subvencioniranega letovanja.

3. Odpovedi prijav:

Odpovedi prijav so možne le z zdravniškim potrdilom, v nasprotnem primeru prijavitelj poravna celoten strošek letovanja (Poreč 300€ in Seča 370€).

Prijavitelj lahko kadarkoli odstopi od dogovora. Odstop od dogovora ima za posledico:

  • V primeru upravičene odjave vsaj 7 dni pred pričetkom letovanja (dogodki ali okoliščine, ki se dokazujejo z ustreznimi potrdili, kot so bolezen otroka, smrt ali huda bolezen v družini, nezmožnost potovanja na kraj odhoda zaradi elementarne nesreče in podobno), zadrži organizator letovanja 10% celotne cene letovanja. Izjema v takih primerih so lahko samo prijavitelji otrok, ki so glede na dohodek na družinskega člana vplačali le obvezni znižan prispevek.
  • V primeru odjave zaradi bolezni otroka v času letovanja, zadrži organizator letovanja vrednost že izkoriščenih storitev.
  • V primeru neupravičene odjave: do 15 dni pred odhodom zadrži organizator letovanja 50 % celotne cene letovanja, do 7 dni pred odhodom zadrži organizator 100% celotne cene letovanja.
  • V primeru neupravičene prekinitve letovanja (na željo staršev ali otroka, ali zaradi hujše kršitve hišnega reda) zadrži organizator letovanja celotno plačilo.

Organizator v vseh primerih iz te točke vrača denar samo z nakazilom na transakcijski račun prijavitelja oz. plačnika po zaključku letovanj.

Kako otroci uživajo na letovanju si lahko ogledate v spodnjem videu:

https://youtu.be/mWfU8VFCwmU