Donacije in donatorji

Donatorji in sponzorji v letu 2019 

 

Za delovanje ZPM Idrija so izjemnega pomena donacije s katerimi pokrivamo del stroškov izvedbe naših programov.

KAKO LAHKO POMAGATE?

1. Z nakazilom donacije.

Podatki za donacijo:

ZPM IDRIJA
Mestni trg 1, IDRIJA
TRR: 0475 2000 0296 288 odprt pri NKBM

2. Z odstopom dohodnine.

0,5% svoje dohodnine lahko namenite za programe ZPM Idrija. Obrazec izpolnite, podpišite in ga oddajte na najbližjem Davčnem organu.
Naša davčna št. je: 20758383

Obrazec (Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije)