Otroški parlamenti

Otroški parlamenti so program vzgoje otrok za aktivno državljanstvo in demokracijo. Otroke spodbujamo k sodelovanju v družbenem življenju (participacija) in izobražujemo o človekovih in državljanskih pravicah. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v večini osnovnih šol po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu.

Program izvajamo že od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih izberejo sami. V programu sodelujejo ob podpori mentorjev na šolah in lokalnih ter regijskih koordinatorjev.

Kako poteka?

Otroški parlamenti delujejo v obliki zasedanj (razprav), ki omogočajo sodelovanje vsem osnovnošolcem. Zasedanja potekajo v osnovnih šolah v razrednih skupnostih in na šolskem parlamentu. V vsaki šoli učenci izberejo delegacijo za občinski otroški parlament. Na medobčinskem otroškem parlamentu izberejo delegacijo za regijski otroški parlament in nacionalni otroški parlament kjer predstavniki zastopajo interese vrstnikov.

Teme otroških parlamentov od začetka do danes:

1990 – 1. otroški parlament: OTROKOM ZDRAVO IN VARNO OKOLJE
1991 – 2. otroški parlament: PROSTI ČAS
1992 – 3 otroški parlament: OTROKOM PRIJAZNO ŠOLO
1993 – 4. otroški parlament: BREZ NASILJA ZA PRIJATELJSTVO
1994 – 5. otroški parlament: MOČ PRIJAZNE BESEDE
1995 – 6. otroški parlament: DA BI ZMOGEL REČI: NE, HVALA – ALKOHOLU, CIGARETAM, DROGAM IN VSEM OBLIKAM NESTRPNOSTI
1996 – 7. otroški parlament: IMAM PRAVICO – IMAŠ PRAVICO
1997 – 8. otroški parlament: DANES SEM TI IN TI SI JAZ
1998 – 9. otroški parlament: OTROCI IN MEDIJI
1999 – 10. otroški parlament: IMAVA SE RADA
2000 – 11. otroški parlament: HOČEM, TOREJ ZMOREM
2001 – 12. otroški parlament: MOJ PROSTI ČAS
2002 – 13. otroški parlament: OTROŠTVO BREZ NASILJA IN ZLORAB
2003 – 14. otroški parlament: HUMANI MEDOSEBNI ODNOSI IN ZDRAVA SPOLNOST
2004 – 15. otroški parlament: MLADI IN EVROPA
2005 – 16. otroški parlament: TABUJI – PREPOVEDANE STVARI
2006 – 17. otroški parlament: NAŠE MNENJE O DEVETLETKI
2007 – 18. otroški parlament: ZABAVA IN PROSTI ČAS MLADIH
2008 – 19. otroški parlament: LJUBEZEN IN SPOLNOST
2009 – 20. otroški parlament: STEREOTIPI, RASIZEM IN DISKRIMINACIJA
2010 – 21. otroški parlament: VPLIV DRUŽBE IN MEDIJEV NA OBLIKOVANJE MLADOSTNIKA
2011 – 22. otroški parlament: JUNAKI NAŠEGA ČASA – KDO SO IN ZAKAJ?
2012 – 23. otroški parlament: ODRAŠČANJE
2013 – 24. otroški parlament: RAZMERE V DRUŽBI
2014 – 25. otroški parlament: IZOBRAŽEVANJE IN POKLICNA ORIENTACIJA
2015 – 26. otroški parlament: PASTI MLADOSTNIŠTVA
2016 – 27. otroški parlament: OTROCI IN NAČRTOVANJE PRIHODNOSTI
2017 – 28. otroški parlament: ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM
2018 – 29. otroški parlament: ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM
2019 – 30. otroški parlament: MOJA POKLICNA PRIHODNOST
2020 – 31. otroški parlament: MOJA POKLICNA PRIHODNOST
2021 – 32. otroški parlament: MOJA POKLICNA PRIHODNOST
2022 – 33. otroški parlament: DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADIH