Povezovanje = trajnost

ZAKLJUČENO!

Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije je objavilo razpis  Razvoj in profesionalizacija nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019, na katerega smo se s projektom Povezovanje = trajnost, v sodelovanju z Mladinskim centrom Idrija in društvom Idrija 2020, uspešno prijavili.  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje trajnostno naravnanih delovnih mest, ki prispevajo k razvoju in profesionalizaciji nevladnih organizacij in prostovoljstva v Sloveniji.

Osnovni namen povezave v konzorcij je združevanje in povezovanje nevladnih organizacij, ki so si v svojem poslanstvu in vrednotah podobne. Z združevanjem manjših organizacij v smiselno celoto izbrane problematike naslavljamo celovitejše, glasneje in bolj učinkovito. S skupno prijavo in koordiniranimi aktivnostmi želimo področje mladinskih aktivnosti, prostovoljstva in problematik, ki se vežejo na mlade, nagovoriti celostno, strateško in profesionalno.

Povezovanje nam bo omogočilo krepitev celovite obravnave mladih, predvsem pa njihovo spremljanje in razvoj. S tem bomo naslovili potrebo po usklajeni obravnavi mladih različnih starosti. Konzorcij naslavlja mlade že v osnovni šoli, preko aktivnosti, ki jih izvajamo pri ZPM Idrija. Otroci se tako prvič srečajo z organiziranimi aktivnostmi za njihovo starostno skupino, s prostovoljstvom in prispevanjem v lokalno skupnost. V Mladinskem centru Idrija pripravljajo programe za srednješolce in starejše, ki jih deloma pokriva tudi ZPM Idrija, tako da s skupnimi programi nadaljujemo z vključevanjem mladih in stremimo k njihovemu razvoju v aktivne predstavnike lokalne skupnosti. Pri ZPM Idrija tako mladi lahko postanejo vzgojitelji in izvajalci aktivnosti, v MCI-ju pa aktivisti, ki pomagajo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji mladinskih programov. Naslednjo starostno skupino posameznikov nato še vedno pokriva MCI, v večji meri pa na njihove problematike začne odgovarjati društvo Idrija 2020 s svojim delovanjem. S povezavo v konzorcij bomo tako krepili tudi kontinuirano delo s prostovoljci in sodelovanje med prostovoljskimi organizacijami.

S prepletajočimi se aktivnostmi bomo podrobneje naslavljali 4 področja (bivanje, zaposlitev, participacija, kakovosten prosti čas), pri čemer bomo nagovarjali mlade med 13. in 35. letom starosti ter na 4 nivojih (strateški, informacijski, programski, organizacijski).

Cilji projekta

  1. [STRATEŠKI] Priprava nove Strategije za mlade za obdobje 2020 in 2025, v sodelovanju z Občino Idrija.
  2. [INFORMACIJSKI] Dvig sledilcev informacij na različnih spletnih platformah (Facebook, Instagram, novičnik, spletna stran) za 25 % pri vseh treh organizacijah v konzorciju.
  3. [PROGRAMSKI] Na vsakem programskem področju (bivanje, zaposlitev, participacija, kakovostni prosti čas) izvedene vsaj 3 aktivnosti letno.
  4. [ORGANIZACIJSKI] Okrepitev veščin upravljanja nevladnih organizacij za 30 % na podlagi samoevalvacijskih vprašalnikov in priprava projekta za preureditev »mladinskega« objekta z namenom krepitve nevladnega sektorja.

Partnerji v projektu: Zveza društev Mladinski center Idrija, društvo Idrija 2020, ZPM IdrijaPridruženi partnerji: Osnovna šola Idrija, Gimnazija Jurija Vege Idrija, Občina Idrija

Trajanje projekta: 1. 11. 2019 – 31. 1. 2022

Vrednost operacije: 150.000 EUR

Več: Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2019