RAZPIS ZA LETOVANJE OTROK 2023

Zveza prijateljev mladine Idrija si pridružuje pravico do spremembe razpisa.

Prijavnica letovanje 2023

Letovanje bo potekalo v dveh terminih:

14.7. – 21.7.2023 v Poreču (7 dni)
Počitniški dom leži v naselju Špadiči v neposredni bližini morja, od centra Poreča je oddaljen manj kot 2 km. Dom obdaja borov gozdiček s klopmi, mizami in igrali, ki omogoča izvedbo različnih dejavnosti tudi v vročem vremenu.

21.7. – 28.7.2023 v Seči pri Portorožu (7 dni)
Letovišče se nahaja na gričevnatem polotoku nad marino Lucija. Otroci so nastanjeni v bungalovih z 8 ležišči. Letovišče ima tudi lastno igrišče in skupne prostore. Okolica ponuja obilico aktivnosti za zabavno poletno letovanje.

  1. Prijava na letovanje:

Prijavitelj prijavi svojega otroka na letovanje s prijavnico, ki jo otrok dobi v šoli ali pa jo natisne na spletni strani www.zpm-idrija.si. Prijava mora biti v celoti izpolnjena z vsemi podatki, ki so v obrazcu zahtevani. Organizator lahko odkloni sprejem prijave oz. sprejem na letovanje, v kolikor na prijavnici niso pravilno in v celoti podani izključno resnični podatki. Prijavnica mora biti obvezno podpisana s strani starša, skrbnika ali zakonitega zastopnika.

Prijave bomo sprejemali samo po priporočeni pošti na naslov Zveza prijateljev mladine Idrija, Mestni trg 11, 5280 Idrija od 3.5.2023 daljeNepopolne in predčasno oddane prijave ne bodo upoštevane. Prijave bomo sprejemali po vrstnem redu prijaviteljev, glede na datum in uro oddane prijavnice. V eni pisemski ovojnici so lahko prijave samo za eno družino.

Prijava na letovanje je dokončna, če je za letovanje prosto mesto in je prijavitelj o tem pisno obveščen (po e-pošti ali pisno) in ko organizator in prijavitelj skleneta dogovor. Otrok ali mladostnik se lahko letovanja udeleži le v primeru, ko prijavitelj oz. plačnik skladno z odločbo, ki jo izda organizator, plača dogovorjeni lastni delež sofinanciranja letovanja.

  1. Cena in subvencioniranje letovanj

Vse cene letovanj v organizaciji Zveze prijateljev mladine Idrija so deloma subvencionirane s pomočjo sredstev, ki jih namenita občini Idrija in Cerkno, ter sredstev, ki jih pridobimo z donacijami. Delež subvencije je višji za socialno subvencionirano letovanje in zdravstveno letovanje. 

POREČSEČA
Prispevek staršev za plačilo310 €330 €
  •  Socialno subvencionirano letovanje

Socialno subvencionirano letovanje je namenjeno otrokom iz socialno ogroženih družin. Prijavitelj, ki želi koristiti socialno subvencionirano letovanje je dolžan zagotoviti vsa dokazila (Odločba o otroškem dodatku). V kolikor prijavitelj dokazil ne bo zagotovil, mu bo zaračunano letovanje kot ostalim otrokom oz. mladostnikom, ki socialne subvencije ne koristijo. Delež sofinanciranja je odvisen od materialnega in socialnega stanja družine.

LESTVICA ZA LETO 2023 (veljavna od 1.2.2023)
Dohodkovni razredPovprečni mesečni dohodek na osebo (v evrih)Prispevek staršev POREČPrispevek staršev SEČA
1135,440 €0 €
2od 221,47 do 369,1180 €80 €
3od 369,12 do 442,94100 €100 €
4od 442,95 do 516,76160 €170 €
5od 516,77 do 652,12200 €220 €
6od 652,13 do 787,44230 €250 €
  • Zdravstveno letovanje

Zdravstveno letovanje je namenjeno vsem otrokom, ki pogosteje obolevajo in je subvencionirano s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Do zdravstvenega letovanja je upravičen otrok, ki je bil pogosteje bolan in ima to zabeleženo v medicinski dokumentaciji ali je bil večkrat hospitaliziran.

Organizator bo osebne podatke (ime priimek, naslov in letnico rojstva) posredoval v obdelavo šolskemu dispanzerju v ZD Idrija. Predlog zdravnika je pogoj za koriščenje zdravstveno subvencioniranega letovanja.

POREČSEČA
Prispevek staršev
ZDRAVSTVENO LETOVANJE
120 €140 €
  1. Odpovedi prijav:

Odpovedi prijav so možne le z zdravniškim potrdilom, v nasprotnem primeru prijavitelj poravna celoten strošek letovanja.

Prijavitelj lahko kadarkoli odstopi od dogovora. Odstop od dogovora ima za posledico:

  • V primeru upravičene odjave vsaj 7 dni pred pričetkom letovanja (dogodki ali okoliščine, ki se dokazujejo z ustreznimi potrdili, kot so bolezen otroka, smrt ali huda bolezen v družini, nezmožnost potovanja na kraj odhoda zaradi elementarne nesreče in podobno), zadrži organizator letovanja 10% celotne cene letovanja. Izjema v takih primerih so lahko samo prijavitelji otrok, ki so glede na dohodek na družinskega člana vplačali le obvezni znižan prispevek.
  • V primeru odjave zaradi bolezni otroka v času letovanja, zadrži organizator letovanja vrednost že izkoriščenih storitev.
  • V primeru neupravičene odjave: do 15 dni pred odhodom zadrži organizator letovanja 50 % celotne cene letovanja, do 7 dni pred odhodom zadrži organizator 100% celotne cene letovanja.
  • V primeru neupravičene prekinitve letovanja (na željo staršev ali otroka, ali zaradi hujše kršitve hišnega reda) zadrži organizator letovanja celotno plačilo.

Organizator v vseh primerih iz te točke vrača denar samo z nakazilom na transakcijski račun prijavitelja oz. plačnika po zaključku letovanj.

Več informacij o letovanju in prijavah na letovanje lahko dobite na  telefonski številki 041 427 925 in preko e-naslova zpmidrija@gmail.com.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja