30. medobčinski otroški parlament

Včeraj je v sejni sobi Občine Idrija potekal že 30. medobčinski Otroški parlament, ki ga je vodila Ana Hladnik. Mladi parlamentarci iz osnovnih šol Idrija, Cerkno, Spodnja Idrija in Črni Vrh so razpravljali na temo “Moja poklicna prihodnost”.

Preden so zagrizli v temo je bila na vrsti rubrika “Kje pa vas čevelj žuli?”

Učenci Osnovne šole Spodnja Idrija so pohvalili, da je narejen prvi del kolesarske povezave do Marofa. Želijo pa si, da bi bila povezava urejena tudi do Spodnje Idrije, saj opažajo, da je kolesarjev in pešcev na cesti veliko. Predlagajo še, da se uredi že obstoječa trim steza s telovadnimi napravami in se določi oskrbnika, da se stvari ne bodo prehitro poškodovale. Razmišljali so tudi o organizaciji večjega dogodka s predstavitvami poklicev in zaposlitvenih možnosti lokalnih podjetij in obrtnikov s pomočjo Občine Idrija.

Učenci Osnovne šole Idrija so izpostavili, da imajo premalo praktičnih izkušenj z različnimi poklici in si želijo, da bi tudi Občina Idrija kaj prispevala na tem področju. Pohvalili so obnovo šole in njeno novo podobo. Kljub temu pa si še vedno želijo nove knjižnice in pozivajo Občino Idrija k pospešitvi obnovitvenih del.

Učenci Osnovne šole Črni Vrh menijo, da občina premalo pomaga lokalnim podjetnikom. Opažajo, da se v drugih občinah podeželje in podjetništvo hitreje razvijata in si želijo, da bi občina kaj ukrenila tudi na tem področju. Tako bi mladi lahko delo dobili v domačem kraju oz. si delovno mesto ustvarili sami.

Učenci občine Cerkno so izpostavili neugledno avtobusno postajališče pred šolo. Želijo si, da bi bila na postajališču nadstreška ločena, da bi zamenjali sedišča saj so sedanja dotrajana in polomljena. Izpostavili so neprimerne koše za smeti, nenaravni izgled in nepotreben pano na postaji, za katerega želijo, da se odstrani. Izpostavili so tudi avtobusna postajališča po vaseh, ki so neustrezna in nevarna.

Na povedane žulje sta se odzvala oba župana. Župan Tomaž Vencelj je povedal, da je kolesarska steza do Spodnje Idrije velika želja vseh in upa, da bo v prihodnosti uvrščena v občinski proračun. Izpostavil pa je, da se bo kolesarska steza urejala skupaj z obnovo ceste, ki pa ni v domeni občine. Glede ideje za ureditev trim steze je delegatom naložil, da napišejo pobudo in jo pošljejo na občino. Za dan poklicev pa je vse prisotne pozval in povabil k sodelovanju, da skupaj organiziramo večji dogodek, ki bo namenjen vsem učencem občin Idrija in Cerkno. Učencem Osnovne šole Idrija je odgovoril, da knjižnice še nimajo zaradi zelo omejenih sredstev, saj se trenutno odvija finančno velik projekt izgradnje novega vrtca v Sp. Idriji. Obljubil pa je, da bodo delali tudi na tem. Učencem Osnovne šole Črni Vrh je povedal, da ima občina v načrtu, da se bo del Črnega Vrha spremenil v poslovno cono vendar pa vse to ni samo v rokah občine in so tovrstni postopki, zaradi spremembe namembnosti zemljišč lahko zelo dolgi.

Župan Občine Cerkno je učencem Osnovne šole Cerkno povedal, da pozna problematiko avtobusnih postajališč in da so postopki obnove že stekli, vendar parcele niso občinske in so postopki pridobivanja zemljišč dolgotrajni. Zaveda se, da je infrastruktura v Cerknem zanemarjena in bo potrebno delati na tem. Nekaj dela je že bilo narejenega, saj so po parkih že postavili klopce in uredili nekatera območja. S šolo so že dogovorjeni, da bodo pano na avtobusnem postajališču odstranili. Zaveda se tudi problematike postajališč po vaseh, vendar pa obnove postajališč niso enostavne in zahtevajo ogromno denarja.

Po predstavitvi zaključkov z zasedanj šolskih parlamentov je sledila razprava.  Pogovarjali so se o štirih temah. Začeli so s temo Moja karierna orientacija – poklici sedanjosti in poklici prihodnosti, nato so govorili o poteh do poklicev, Vplivu medijev in socialnih omrežij na izbiro mojega poklica, zaključili s temo Slovenija, Evropa , Svet – zame pozitivno…, negativno…, zanimivo, kjer so debatirali o razlikah in kariernih možnostih v Sloveniji, Evropi in svetu.

Sprejeli so 4 sklepe, ki se nanašajo na temo in izvolili predstavnike, ki jih bodo zastopali na regijskem in nacionalnem otroškem parlamentu:

SKLEP: Pomembno je delati to, kar te veseli. Pri izbiri in dodatnih informacijah o poklicih nam pomagajo starši. Že prej kot na koncu šole bi želeli več izobraževanja o poklicih in predstavitev širših področij. Velik poudarek je tudi na informativnih dnevih, zato predlagajo, da bi bili na voljo že v 8. ali po želji v 7. razredu in bi zato dobili prost dan.

SKLEP: Predlagajo dan spoznavanja poklicev, poklicne sejme, radi bi izvedeli več o sami praksi poklicev, z obiskovanjem različnih ustanov tudi izven lokalnega okolja. Želijo si, da bi poklice potem tudi preizkusili. Menijo, da imajo velik vpliv na izbiro tudi starši, zelo pomembno za nadaljnje delo pa je tudi študentsko delo.

SKLEP: Predlagajo uporabo tehnologije in medijev tudi za izobraževanje o poklicih, morda celo v šolah. Ugotovili so, da nam mediji lahko dajo lažno predstavo o poklicih, zato se moramo sami pozanimati o njih. Problem pa je tudi zasvojenost z internetom. Influencerji je lahko tudi smo postranski poklic.

SKLEP: Na regijskem otroškem parlamentu bodo občini Idrijo in Cerkno zastopali:

  • Sofija Koštrica iz OŠ Idrija
  • Neža Lapanja iz OŠ Cerkno
  • Veronika Vončina in Julija Rupnik iz OŠ Sp. Idrija
  • Tinkara Tominec in Maks Rupnik iz OŠ Črni Vrh 

Na nacionalnem parlamentu v Ljubljani pa nas bo zastopala Tinkara Tominec iz OŠ Črni Vrh.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja