Počitniško varstvo 2022

Varstvo bo potekalo v prostorih Mladinskega centra Idrija od ponedeljka 27. junija do petka 29. julija 2022 in od ponedeljka 22. avgusta do srede 31. avgusta, med tednom od 7.00 do 16.00.

💡 Ker ste preteklo leto starši izrazili željo, da bi potrebovali varstvo tudi zadnji teden avgusta vam letos ponujamo dodaten termin še v avgustu!

Program je namenjen otrokom od 1. do 5. razreda osnovne šole. Potrudili se bomo zagotoviti varstvo za vse otroke, ki bodo varstvo potrebovali. Prednost pa imajo otroci od 1. do 4. razreda. V ceno so vključeni stroški varstva, vzgojnega osebja, prehrane (dve malici in kosilo) ter materialni stroški. 

Prijavnica je objavljena TUKAJ, izpolnjeno nam vrnite najkasneje do 10.6.2022, na naslov: ZPM Idrija, Mestni trg 11,5280 IDRIJA  ali pošljite skenirano na mail zpmidrija@gmail.com. Lahko jo oddate tudi v pisarni ZPM Idrija na Mestnem trgu 11 (poleg davčnega urada).

Varstvo se bo izvajalo v primeru zadostnega števila prijav! Prijave sprejemamo po vrstnem redu prispetja, do zapolnitve prostih mest. 

AKCIJA VALOVI OTROŠKEGA SMEHA

Zveza prijateljev mladine Idrija je organizator letovanj za otroke z Idrijskega in Cerkljanskega že več kot 50 let. V ponos in zadovoljstvo nam je, da zanimanje za naša letovanja iz leta v leto raste.

Počitnice z nami otrokom predstavljajo edinstveno izkušnjo in v prvi vrsti krepijo njihovo samostojnost. S skrbno izbrano skupino prostovoljcev/vzgojiteljev in izdelanim tedenskim programom pripravimo nepozabne počitnice, kjer otroci svoj prosti čas preživijo kakovostno, ustvarjalno in aktivno. V družbi starih in novih prijateljev tako ustvarjajo mnoge lepe spomine, ki jim bodo ostali za vedno.

Iz prejetih prijav na letovanje, ki smo jih začeli zbirati po prvomajskih počitnicah je jasno, da želijo z nami letovati številni otroci iz socialno ogroženih družin, ki bodo letovali popolnoma brezplačno. VALOVI OTROŠKEGA SMEHA je akcija s katero si v Zvezi prijateljev mladine Idrija prizadevamo zagotoviti subvencionirano ceno počitnic na morju in vsaj teden brezskrbnih počitnic omogočiti vsem otrokom, ne glede na njihovo družinsko situacijo.

Neprecenljiv partner pri organizaciji letovanj ste tudi donatorji. Z vašo donacijo in neizmerno srčnostjo omogočimo letovanje tudi tistim otrokom, ki si ga drugače ne morejo privoščiti.

Zaradi vsesplošnega zvišanja cen hrane in energentov se marsikatera družina spopada še z večjo stisko kot v preteklih letih. Prav tako pa so se iz istega razloga močno povišale tudi cene nastanitev in s tem organizacije naših letovanj, zato letos vašo pomoč potrebujemo še bolj nujno kot prej.

Poleg poslanega sms sporočila lahko donirate tudi z nakazilom na naš transakcijski račun.

ZPM IDRIJA, Mestni trg 11, 5280 Idrija
TRR: 0475 2000 0296 288 odprt pri Novi KBM d.d.
koda namena: CHAR
namen: donacija za letovanje otrok

referenca: SI00 12022

Prosimo pomagajte – vsaka donacija šteje.

RAZPIS ZA LETOVANJE OTROK 2022

Zveza prijateljev mladine Idrija si pridružuje pravico do spremembe razpisa.

PRIJAVNICA LETOVANJE 2022

Letovanje bo potekalo v dveh terminih:

15.7.-22.7.2022 v Poreču (7 dni)

Počitniški dom leži v naselju Špadiči v neposredni bližini morja, od centra Poreča je oddaljen manj kot 2 km. Dom obdaja borov gozdiček s klopmi, mizami in igrali, ki omogoča izvedbo različnih dejavnosti tudi v vročem vremenu.

24.7.-31.7.2022 v Seči pri Portorožu (7 dni)

Letovišče se nahaja na gričevnatem polotoku nad marino Lucija. Otroci so nastanjeni v bungalovih z 8 ležišči. Letovišče ima tudi lastno igrišče in skupne prostore. Okolica ponuja obilico aktivnosti za zabavno poletno letovanje.

1. Prijava na letovanje:

Prijavitelj prijavi svojega otroka na letovanje s prijavnico, ki jo otrok dobi v šoli ali pa jo natisne na zgornji povezavi. Prijava mora biti v celoti izpolnjena z vsemi podatki, ki so v obrazcu zahtevani. Organizator lahko odkloni sprejem prijave oz. sprejem na letovanje, v kolikor na prijavnici niso pravilno in v celoti podani izključno resnični podatki. Prijavnica mora biti obvezno podpisana s strani starša, skrbnika ali zakonitega zastopnika.

Prijave bomo sprejemali samo po priporočeni pošti na naslov Zveza prijateljev mladine Idrija, Mestni trg 11, 5280 Idrija od 3.5.2022 dalje. Nepopolne in predčasno oddane prijave ne bodo upoštevane. Prijave bomo sprejemali po vrstnem redu prijaviteljev, glede na datum in uro oddane prijavnice. V eni pisemski ovojnici so lahko prijave samo za eno družino.

Prijava na letovanje je dokončna, če je za letovanje prosto mesto in je prijavitelj o tem pisno obveščen (po e-pošti ali pisno) in ko organizator in prijavitelj skleneta dogovor. Otrok ali mladostnik se lahko letovanja udeleži le v primeru, ko prijavitelj oz. plačnik skladno z odločbo, ki jo izda organizator, plača dogovorjeni lastni delež sofinanciranja letovanja.

2.  Cene letovanj

Vse cene letovanj v organizaciji Zveze prijateljev mladine Idrija so deloma subvencionirane s pomočjo sredstev, ki jih namenita občini Idrija in Cerkno, ter sredstev, ki jih pridobimo z donacijami. Delež subvencije je višji za socialno subvencionirano letovanje in zdravstveno letovanje.  

 SEČA POREČ
CENA ZA PLAČILO
Prispevek staršev
330 € 300 €
 • Socialno subvencionirano letovanje

Socialno subvencionirano letovanje je namenjeno otrokom iz socialno ogroženih družin. Prijavitelj, ki želi koristiti socialno subvencionirano letovanje je dolžan zagotoviti vsa dokazila (Odločba o otroškem dodatku). V kolikor prijavitelj dokazil ne bo zagotovil, mu bo zaračunano letovanje kot ostalim otrokom oz. mladostnikom, ki socialne subvencije ne koristijo. Delež sofinanciranja je odvisen od materialnega in socialnega stanja družine.

Dohodkovni razred Povprečni mesečni dohodek na osebo (v evrih) Prispevek staršev SEČA Prispevek staršev POREČ
1 do 200,78 0 € 0 €
2 od 200,79 do 334,64 80 € 70 €
3 od 334,65 do 401,58 100 € 90 €
4 od 401,59 do 468,50 165 € 150 €
5 od 468,51 do 591,22 210 € 190 €
6 od 591,23 do 713,91 250 € 220 €
 • Zdravstveno letovanje
Prispevek staršev SEČA Prispevek staršev POREČ
ZDRAVSTVENO LETOVANJE 140 € 110 €

Zdravstveno letovanje je namenjeno vsem otrokom, ki pogosteje obolevajo in je subvencionirano s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Do zdravstvenega letovanja je upravičen otrok, ki je bil pogosteje bolan in ima to zabeleženo v medicinski dokumentaciji ali je bil večkrat hospitaliziran.

Organizator bo osebne podatke (ime priimek, naslov in letnico rojstva) posredoval v obdelavo šolskemu dispanzerju v ZD Idrija. Predlog zdravnika je pogoj za koriščenje zdravstveno subvencioniranega letovanja.

3. Odpovedi prijav:

Odpovedi prijav so možne le z zdravniškim potrdilom, v nasprotnem primeru prijavitelj poravna celoten strošek letovanja.

Prijavitelj lahko kadarkoli odstopi od dogovora. Odstop od dogovora ima za posledico:

 • V primeru upravičene odjave vsaj 7 dni pred pričetkom letovanja (dogodki ali okoliščine, ki se dokazujejo z ustreznimi potrdili, kot so bolezen otroka, smrt ali huda bolezen v družini, nezmožnost potovanja na kraj odhoda zaradi elementarne nesreče in podobno), zadrži organizator letovanja 10% celotne cene letovanja. Izjema v takih primerih so lahko samo prijavitelji otrok, ki so glede na dohodek na družinskega člana vplačali le obvezni znižan prispevek.
 • V primeru odjave zaradi bolezni otroka v času letovanja, zadrži organizator letovanja vrednost že izkoriščenih storitev.
 • V primeru neupravičene odjave: do 15 dni pred odhodom zadrži organizator letovanja 50 % celotne cene letovanja, do 7 dni pred odhodom zadrži organizator 100% celotne cene letovanja.
 • V primeru neupravičene prekinitve letovanja (na željo staršev ali otroka, ali zaradi hujše kršitve hišnega reda) zadrži organizator letovanja celotno plačilo.

Organizator v vseh primerih iz te točke vrača denar samo z nakazilom na transakcijski račun prijavitelja oz. plačnika po zaključku letovanj.

Več informacij o letovanju in prijavah na letovanje lahko dobite na telefonski številki 041427925 in preko e-naslova zpmidrija@gmail.com.

Dan za spremembe

Zveza prijateljev mladine Idrija se je v soboto, 9. aprila v sodelovanju s Krajevno skupnostjo mesto Idrija in Pr`Golitu pridružila vseslovenski akciji Dan za spremembe Slovenske filantropije.

V Mestni dnevni sobi Pr’ Golitu smo izpeljali medgeneracijsko kreativno ustvarjalnico. Izdelovali smo zanimive pisane reliefe in se ob tem zelo zabavali.  
Zaradi neugodne vremenske napovedi smo akcijo pomoči pri urejanju vrtov starejšim osebam prestavili in jo bomo izpeljali v okviru Dneva zemlje, v soboto 23. aprila.
Še nekaj utrinkov sobotne ustvarjalnice…

Aktiven marec za Zvezo prijateljev mladine Idrija

MEDOBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT

V torek, 22. marca je v naši organizaciji potekal že 32. medobčinski otroški parlament. V sejni sobi Občine Idrija so se zbrali mladi parlamentarci iz osnovnih šol Idrija, Sp. Idrija, Črni Vrh in Cerkno in že tretje zaporedno leto razpravljali o poklicni prihodnosti.

V uvodnem delu zasedanja so  v rubriki »Kje pa vas čevelj žuli?« ocenili katere njihove žulje iz preteklih let sta občini Idrija in Cerkno že odpravili, istočasno pa so opozorili, kaj jih moti in bi radi v svojih krajih izboljšali. Župan Tomaž Vencelj jim je s svojimi odgovori predstavil projekte, ki jih občina načrtuje.

Sledilo  je delo po skupinah in razprava. Razpravljali so o deficitarnih in novodobnih poklicih, o vplivu digitalizacije na poklice prihodnosti, begu možganov in priložnostih v tujini, ter o tem kdo najbolj vpliva na izbiro poklica in prišli do naslednjih sklepov:

 • Mladi imajo do deficitarnih poklicev nek odpor, novodobni poklici so bolj popularni, deficitarne bi morali mladim približati na enak način kot novodobne. Želijo si več predstavitev poklicev že v nižjih razredih in preko celega šolskega leta.
 • Za opravljanje različnih poklicev je potrebno vseživljenjsko učenje, da se lahko prilagajamo spremembam. Zaradi digitalizacije smo ljudje vedno več na spletu, zato prihaja tudi do izumiranja in nastajanja novih poklicev, kar pa zaradi distanciranja prinaša tudi mentalne težave.
 • Begu možganov v tujino bi se lahko izognili, če bi bile plače doma višje in delo bolj cenjeno. Pomembno je predstavljati deficitarne poklice mladim.

Na izbiro poklica vpliva veliko dejavnikov (družina, internet, oddaljenost šolanja, točke), internetne objave, ki lahko ustvarijo tudi napačno ali pomanjkljivo predstavo. Ob zaključku srečanja so izvolili še predstavnike za regijski in nacionalni parlament. Na regijskem parlamentu, ki bo letos v organizaciji ZPM Idrija, bodo učence iz šol na Idrijskem in Cerkljanskem zastopali: Nika Kastrin in Maja Menart OŠ Idrija, Julija Seljak in Nea Eržen OŠ Cerkno, Filip Gnezda OŠ Sp. Idrija in Mirjam Krevs OŠ Črni Vrh.

Na nacionalnem otroškem parlamentu, ki bo letos ponovno potekal v Državnem zboru jih bosta zastopali Nika Kastrin in Maja Menart OŠ Idrija.

REGIJSKI OTROŠKI PARLAMENT

Zveza prijateljev mladine Idrija je bila letos po 4 letih ponovno organizator Regijskega otroškega parlamenta. Srečanje na katerem je bilo prisotnih 36 mladih iz območja Severno primorske regije je potekalo virtualno.

Parlament je povezovala Ana Hladnik, s pozdravnimi nagovori so sodelovali še podpredsednica ZPM Idrija Anja Velikonja ter župan Občine Idrija Tomaž Vencelj in župan Občine Cerkno Gašper Uršič.

Predstavniki občinskih oz. medobčinskh otroških parlamentov so najprej na kratko predstavili, o čem je tekla beseda na predhodnih parlamentih. Nato so po skupinah razpravljali o deficitarnih poklicih in sprejemanju odločitev za te poklice, novodobnih poklicih in vplivnežih “influencerjih”, blogerjih, vlogerjih in o realnosti teh poklicev. Pogovarjali so se o vplivu digitalizacije na poklice prihodnosti, o begu možganov kot družbenem izzivu in o možnostih zaposlitve v tujini ter o tem kdo najbolj vpliva na izbiro poklica. Dotaknili so se tudi komunikacije na pozicijah in o osnovah komuniciranja, bontonu in komuniciranju na socialnih omrežjih. Razpravo pa so zaključili s svojimi stališčih glede šolanja na daljavo po dveh letih epidemije.

Pred delegati je tako še sklepno dejanje otroških parlamentov in sicer udeležba na nacionalnem otroški parlamentu, kjer nas bosta 11. aprila v Državnem zboru zastopali Nika Kastrin in Maja Menart iz OŠ Idrija.

SKUPŠČINA ZPM IDRIJA

V tem mesecu so zasedali tudi vsi organi ZPM Idrija. Sestali so se nadzorni odbor, upravni odbor in skupščina ter pregledali preteklo delo. Ocenili so, da je bilo delo zveze zelo uspešno, saj so bili kljub posebnim razmeram v času epidemije otrokom različnih starostnih skupin ponujeni zelo raznoliki programi, kar se odraža tudi v porastu števila vključenih v programe. Sprejeli so načrt dela za letošnje in prihodnje leto. Največji problem so podražitve cen ponudnikov nastanitev za letovanje otrok. Pred zvezo je torej velik izziv kako zagotoviti sredstva za subvencionirano letovanje otrokom, saj je naval na letovanja vsako leto večji.

Zasedal je 32. regijski otroški parlament

V torek, 29. marca smo organizirali 32. otroški parlament Severnoprimorske regije. Srečanje na katerem je bilo prisotnih 36 mladih iz območja ZPM Idrija, MDPM Ajdovščina, MDPM Nova Gorica in DPM Tolmin ter učenci iz občine Bovec in Kobarid je potekalo virtualno.

Parlament je povezovala Ana Hladnik, s pozdravnimi nagovori so sodelovali še podpredsednica ZPM Idrija Anja Velikonja ter župan Občine Idrija Tomaž Vencelj in župan Občine Cerkno Gašper Uršič.

Predstavniki občinskih oz. medobčinskh otroških parlamentov so najprej na kratko predstavili, o čem je tekla beseda na predhodnih parlamentih. Nato so po skupinah razpravljali o deficitarnih poklicih in sprejemanju odločitev za te poklice, novodobnih poklicih in vplivnežih “influencerjih”, blogerjih, vlogerjih in o realnosti teh poklicev. Pogovarjali so se o vplivu digitalizacije na poklice prihodnosti, o begu možganov kot družbenem izzivu in o možnostih zaposlitve v tujini ter o tem kdo najbolj vpliva na izbiro poklica. Dotaknili so se tudi komunikacije na pozicijah in o osnovah komuniciranja, bontonu in komuniciranju na socialnih omrežjih. Razpravo pa so zaključili s svojimi stališčih glede šolanja na daljavo po dveh letih epidemije.

Učence iz šol na idrijskem in cerkljanskem so na regijskem otroškem parlamentu zastopali Nika Kastrin in Maja Menart OŠ Idrija, Julija Seljak in Nea Eržen OŠ Cerkno, Filip Gnezda OŠ Sp. Idrija in Mirjam Krevs OŠ Črni Vrh. Na nacionalni otroški parlamentu, ki bo v Državnem zboru pa 11. aprila odhajata Nika Kastrin in Maja Menart OŠ Idrija.

Zasedala sta Medobčinski otroški parlament in skupščina ZPM Idrija

Člani ZPM Idrija imajo za seboj zelo aktiven teden.

V torek, 22. marca smo organizirali že 32. medobčinski otroški parlament. V sejni sobi Občine Idrija so se zbrali mladi parlamentarci iz osnovnih šol Idrija, Sp. Idrija, Črni Vrh in Cerkno in že tretje zaporedno leto razpravljali o poklicni prihodnosti. V uvodnem delu zasedanja so  v rubriki »Kje pa vas čevelj žuli?« ocenili katere njihove žulje iz preteklih let sta občini Idrija in Cerkno že odpravili, istočasno pa so opozorili, kaj jih moti in bi radi v svojih krajih izboljšali. Župan Tomaž Vencelj jim je s svojimi odgovori predstavil projekte, ki jih občina načrtuje.

Sledilo  je delo po skupinah in razprava. Razpravljali so o deficitarnih in novodobnih poklicih, o vplivu digitalizacije na poklice prihodnosti, begu možganov in priložnostih v tujini, ter o tem kdo najbolj vpliva na izbiro poklica in prišli do naslednjih sklepov:

 • Mladi imajo do deficitarnih poklicev nek odpor, novodobni poklici so bolj popularni, deficitarne bi morali mladim približati na enak način kot novodobne. Želijo si več predstavitev poklicev že v nižjih razredih in preko celega šolskega leta.
 • Za opravljanje različnih poklicev je potrebno vseživljenjsko učenje, da se lahko prilagajamo spremembam. Zaradi digitalizacije smo ljudje vedno več na spletu, zato prihaja tudi do izumiranja in nastajanja novih poklicev, kar pa zaradi distanciranja prinaša tudi mentalne težave.
 • Begu možganov v tujino bi se lahko izognili, če bi bile plače doma višje in delo bolj cenjeno. Pomembno je predstavljati deficitarne poklice mladim.
 • Na izbiro poklica vpliva veliko dejavnikov (družina, internet, oddaljenost šolanja, točke), internetne objave, ki lahko ustvarijo tudi napačno ali pomanjkljivo predstavo.

Ob zaključku srečanja so izvolili še predstavnike za regijski in nacionalni parlament. Na regijskem parlamentu, ki bo letos v organizaciji ZPM Idrija, bodo učence iz šol na Idrijskem in Cerkljanskem zastopali: Nika Kastrin in Maja Menart OŠ Idrija, Julija Seljak in Nea Eržen OŠ Cerkno, Filip Gnezda OŠ Sp. Idrija in Mirjam Krevs OŠ Črni Vrh. Na nacionalnem otroškem parlamentu, ki bo letos ponovno potekal v Državnem zboru jih bosta zastopali Nika Kastrin in Maja Menart OŠ Idrija.

V tem tednu so zasedali tudi vsi organi ZPM Idrija. Sestali so se nadzorni odbor, upravni odbor in skupščina ter pregledali preteklo delo. Ocenili so, da je bilo delo zveze zelo uspešno, saj so bili kljub posebnim razmeram v času epidemije otrokom različnih starostnih skupin ponujeni zelo raznoliki programi, kar se odraža tudi v porastu števila vključenih v programe. Sprejeli so načrt dela za letošnje in prihodnje leto. Največji problem so podražitve cen ponudnikov nastanitev za letovanje otrok. Pred zvezo je torej velik izziv kako zagotoviti sredstva za subvencionirano letovanje otrokom, saj je naval na letovanja vsako leto večji.

Zimske počitnice in pustno rajanje 2022

Med zimskimi počitnicami smo uspešno izpeljali vse planirane aktivnosti. V družbi prijateljev so otroci uživali na aktivnostih, ki smo jih pripravili za vse otroke iz idrijsko-cerkljanskega.

Prvi počitniški dan je bil namenjen počitniškemu kinu. V filmskem gledališču Idrija si je preko 70 otrok ogledalo animirani film Adamsovi 2.  V torek je sledila kulinarična delavnica – Izdelava presnih slaščic. Delavnico je prostovoljno vodila Martina Jazbar Čefarin, ki se ljubiteljsko ukvarja z izdelavo presnih slaščic. Otroci so najprej izvedeli nekaj bistvenih informacij o presnih slaščicah in se nato po skupinah lotili dela. Pripravili so 4 različne presne slaščice – Jabolčno torto z brusnicami, snežne indijančke, čokoladne piškote s figami in energijske ploščice. Ob zaključku delavnice so pripravljeno tudi poskusili in ni trajalo dolgo, da so bili krožniki pomazani do zadnje mrvice.  Sredo smo rezervirali za legorobotiko. Zaradi izjemnega zanimanja smo pripravili kar tri triurne delavnice. Na delavnicah so se otroci spoznali z osnovami robotike in programiranja s pomočjo lego kock. Srečali so se z zanimivimi načrti, poučnimi nalogami in super idejami. Ustvarili so lego robote ter se na zabaven način naučili veliko novega.
V četrtek smo v sodelovanju s Plesnim klubom Idrija organizirali plesno delavnico z Ano Trček in se naučili čisto nove koreografije.
Za vse naše ponujene počitniške aktivnosti je vladalo izjemno zanimanje, zato so bile tudi hitro zasedene. Vendar smo se potrudili in povečali število mest in s tem zagotovili mesto čim večjemu številu otrok.

Počitniško dogajanje smo zaključili v soboto popoldne, ko smo v sodelovanju s Krajevno skupnostjo mesto Idrija organizirali pustno rajanje za otroke. Na Mestnem trgu v Idriji so se zbrale čudovite pisane maškare in rajale skupaj s Piko Nogavičko in navihanim škratom.

Zimske počitnice 2022

Pred nami so že zimske počitnice in za otroke smo pripravili pester nabor počitniških aktivnosti.

Ponedeljek, 21.2. POČITNIŠKI KINO: PRI ADAMSOVIH 2

Torek, 22.2.  KULINARIČNA DELAVNICA: IZDELAVA PRESNIH SLAŠČIC  Delavnico vodi/ bo vodila Martina Jazbar Čefarin, ki se ljubiteljsko ukvarja z izdelavo presnih slaščic. Delavnica ni primerna za otroke za alergijami na oreščke ali suho sadje!

Sreda, 23.2 LEGO ROBOTIKA V Mladinskem centru Idrija
Delavnica robopionirček je namenjena otrokom od 6 do 11 leta.
Delavnica robomojster je namenjena otrokom od 12 leta naprej.
Prispevek za delavnico znaša 12 €. Mesto na delavnici si rezerviraš s predhodnim nakazilom na račun.

Četrtek, 24.2. PLESNE DELAVNICE z Ano Trček

Število mest na aktivnostih je omejeno, zato so prijave obvezne za vse dogodke.

Prijavnico bodo otroci dobili v šoli, dobite pa jo tudi na spodnji povezavi.

Zimske počitnice -prijavnica Idrija – splet